Õppejaht.

Neljapäeval 12. novembril korraldasid Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse õpetajad lõimumisteemalise õpipäeva eriala õppijatele. Veerksu jahtkonnas viidi koos selle juhi ja aianduskooli õpetaja Arvi Lepiskiga  läbi õppejaht. Õppejahiga seoses käsitleti õpilastega teemasid nagu keskkonnakaitsealane seadusandlus, sh jahiseadus, jahiulukite liigid, metsakooslused, keskkonnakaitse load ja aruanded, jahiohutus, turvalisus metsas liikumisel, kõik jahidokumendid, taimestik, looduskaitse ja majanduslik arvutus. Õppejahil osalesid lisaks õpilastele keskkonnakaitse õpetajad Õnne Rämmann, Uno Minka, Arvi Lepisk, Ain Ruthe, Svetlana Tund ning kohalikud jahimehed.

Jahil tabati kaks metssiga, kelle puhul tehakse uuring võimalikust nakatumisest Aafrika seakatku. Sellega antakse ka panus seakatku ennetamisse ja ohjamisse Põlvamaal.

Tegemist oli väga hea näitega lõimitud- ja õuesõppest ning meeskonnatööst.