Õppeaasta 2023/24 algus

Räpina Aianduskooli statsionaarse õppe 2023/24. õppeaasta algab 28. augustil 2023 kl 10 toimuva piduliku aktusega, kus tervitatakse kõiki uusi statsionaarse õppe õpilasi.

Mittestatsionaarses õppes õppijate jaoks algab kool vastavalt õppetöögraafikule.
Teise aasta kursuste AE22-42-M1, AE22-42-M2, ME22-42-M1, ME22-42-M2, FL22-42-M esimene õppesessioon toimub juba 21.- 25.08.2023.

Kohtumiseni Räpinas!

 

 

Teade avaldatud 04.08.2023