Nooruse tänava õpilaskodu ehitus ja sisustamine

“Hariduse infrastruktuuri arendamine” meede ,,Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“
Projekti nimi: Nooruse tänava õpilaskodu ehitus ja sisustamine

Projekti number: 2.5.0200.08-0019

Projekti kestvus: 15.09.2008- 31.12.2009

Projekti eesmärgid: võimaldada koolis õppijatele igati nõuetekohased ja tänapäevased elu- ja olmetingimused. Erivajadustega õpilastele luuakse õpilaskodus liikumiseks ja elamiseks vastavad tingimused. Projekti elluviimisega likvideeriti koolis aastaid kestnud majutuskohtade puudus, millest oli kujunenud üks peamine kooli arengut takistav tegur. Kuna õpilaste koolivalikuis on headel elu- ja olmetingimustel oluline roll, suurendab uus õpilaskodu kindlasti kaugemate piirkondade õpilaste huvi kooli vastu ja kasvatab kooli atraktiivsust.

Projekti tegevused: 1990.a. valminud Nooruse tn õpilaskodu hoonekarbile teostati 2006.a. uus eelprojekt ja kalkulatsioonid hoone lõpuniehitamiseks. Uues 3-korruselises hoones on ca 1900 m2 kasulikku pinda. Majutada saab 128 inimest. Kokku on õpilaskodus 82 tuba, millest on 36 ühekohalist tuba ja 46 kahekohalist tuba sh. 2 kahekohalist invavarustusega tuba. Hooone ette on rajatud väike autoparkla ja jalakäijate teed ning haljastatatud muruga. Õpilaskodu on sisustatud mööbliga ja vajaliku inventariga (pesumasinad, -kuivatid jne), loodud kaasaegsed invatoad. Õpilaskodu avati õpilastele detsembris 2009.a..

Planeeritud projekti kogumaksumus: 53 170 672 krooni, milles ERF toetus 45 059 891 krooni

Tegelik projekti kogumaksumus: 21 998 619 krooni, milles ERF toetus 18 478 129 krooni