Nõelviltimine. Päkapikud.

NÕELVILTIMINE. PÄKAPIKUD

Koht ja aeg: Pargi 32, Räpina, Räpina Aianduskool
Aeg:
5.dets. 2015 kell 14.00-17.00
Maht: 4 tundi
Hind: 20€
Õppejõud: Maaja Kalle

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Koolituse sihtgrupiks on huviringide juhendajad, lasteaiaõpetajad, käsitööõpetajad, huvilised

Eesmärk: Koolituse käigus tutvub õppija nõelviltimistehnikas kolmemõõtmeliste esemete vormimise töövõtetega: inimfiguuri vormimisega sidumine teel ja traatkarkassi kasutades.

Õpiväljundid:
1. Omandades nõelviltimistehnika alustõed valmistab osaleja 2 vilditud päkapikku (seisva ja istuva).

Õppesisu: (s.h õppe struktuur):

A: Kontaktõppes käsitletavad põhiteemad on:
1. Nõelviltimistehnika kasutusvaldkond ja töövõtted.

B: Praktilise õppetegevuse kirjeldus:
2. Päkapiku vormimine sidumise teel (seisev päkapikk).
3. Päkapiku vormimine traatkarkassi kasutades (istuv päkapikk).

Kaasa võtta:

1. Soovitud värvitoonides kraasvilla ja lisaks ka valget värvimata villa.(50-100g)
NB! Villa puudumisel palume sellest teada anda, seda saab osta õpetaja käest mõne euro eest.
2. Viltimisnõel
NB! Nii villa kui viltimisnõelu on saadaval käsitööpoodides ja ka Pilvelammastest saab tellida. Kes soovib, võib uurida (www.pilvelambad.ee)