Nõelviltimine. Linnud.

NÕELVILTIMINE: LINNUD

Koht ja aeg: Pargi 32, Räpina, Räpina Aianduskool
Aeg:
5.dets. 2015 kell 10.30-13.30
Maht: 4 tundi
Hind: 20€
Õppejõud: Maaja Kalle

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Koolituse sihtgrupiks on huviringide juhendajad, lasteaiaõpetajad, käsitööõpetajad, huvilised

Eesmärk Koolituse käigus tutvub õppija nõelviltimistehnikas kolmemõõtmeliste esemete vormimise töövõtetega: linnufiguuri vormimine sidumise teel ja traatkarkassi kasutades.
Õpiväljundid:
1. Omandades nõelviltimistehnika alustõed valmistab osaleja 2 vilditud lindu.

Õppesisu: (s.h õppe struktuur):

A: Kontaktõppes käsitletavad põhiteemad on:
1. Nõelviltimistehnika kasutusvaldkond ja töövõtted. 1h

B: Praktilise õppetegevuse kirjeldus:
2. Linnu vormimine sidumise teel (leevike, tihane, värvuke või tibu)
3. Linnu vormimine traatkarkassi abil (fantaasia-, jõulu- või muinasjutulind)

Kaasa võtta:

1. Soovitud värvitoonides kraasvilla ja lisaks ka valget värvimata villa.(50-100g)
NB! Villa puudumisel palume sellest teada anda, seda saab osta õpetaja käest mõne euro eest.
2. Viltimisnõel
NB! Nii villa kui viltimisnõelu on saadaval käsitööpoodides ja ka Pilvelammastest saab tellida. Kes soovib, võib uurida (www.pilvelambad.ee)