Mikrotaimede kasvatamine

 

Koht: Räpina Aianduskoolis, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 18.03. – 16.04.2022  Vabanes 1 koht. Koht vaid kiiremale!
Õppepäevad:
R, 18.märts veebikeskkonnas
L, 19.märts veebikeskkonnas
R, 8.aprill kontaktõpe Räpina Aianduskoolis
L, 9.aprill kontaktõpe Räpina Aianduskoolis
L, 16.aprill veebikeskkonnas

Maht: 32 ak tundi (26 kontakttundi ja 6 iseseisva töö tundi)
Koolitajad:
Marit Mäesaar – Tallinna Botaanikaaia aednik ja ettevõtja, juhatuse liige OÜ Pisirohe

Sihtgrupp:
* Erialase hariduseta ja/või keskhariduseta inimesed, kellel on soov hakata ise enda tööandjaks;
* põllumajanduse valdkonna väikeettevõtjad, taimekasvatajad;
* aiandusettevõtte töötaja, kellel puudub aiandusalane tasemeharidus ning vajab täienduskoolitust tööalase pädevuse parendamiseks

Koolituse alustamise nõuded: Arvutioskus algtasemel (OSKA kriteeriumite järgi)

Õpiväljundid:

  • Teab ja oskab selgitada mikrotaimede kasvatamise kasulikkusest (toiteväärtus, loodussõbralikkus, kasutusalad) väärtustades aedniku kutset;
  • eristab erinevaid taimeliike mida on sobilik kasvatada mikrotaimedena;
  • tunneb mikrotaimede kasvatamise kaasaegseid kasvatustehnoloogiaid;
  • seostab õpitut tööturul rakendumise võimalustega;
  • täiendab end iseseisvalt ja ennast juhtivalt kasutades IKT vahendeid.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 20.12.2021 käskkirja nr 1.1-2/21/387 alusel.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave: 

  • Majutuse võimalus lisatasu eest (10€/öö) kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina, kui on kohti! Majutuskoha broneerib soovija ise tel. 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelge kursuse nimetus, millel osalete. Muud ametlikud majutusvõimalused on valikuna Räpina valla kodulehel.
  • Nädalavahetusel on kooli söökla suletud. Einestada saab Räpina linna avalikes toitlustusasutustes (ca 1 km) või võttes eine kaasa.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.

Registreerumine lõppenud.