Magnooliad – uued lemmikud koduaias ja linnahaljastuses

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 04.05.2023  kell 9.00 – 16.15

Maht: 8 ak tundi
Koolitaja: Urmas Roht

Sihtgrupp: Aednikud (s.h. vallaaednikud), avalike haljasalade ja mänguväljakute haljastajad, koduaia kujundajad.

Koolituse alustamise nõuded: Algteadmised roht- ja puittaimedest

Õpiväljundid:

  • tunneb väliste tunnuste põhjal perekonna magnoolia esindajaid,
  • omab ülevaadet magnooliate morfoloogiast, fenoloogiast ja kasvunõudlustest
  • oskab nimetada tähtsamaid magnooliasorte
  • omab esmaseid teadmisi magnooliate kasvatamisest ning paljundamisest.

Hind: 75€

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave:

Majutusvõimalused Räpinas:
• Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina, kui on vabu kohti. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega

Täienduskoolituse õppekorraldus

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusele registreerumise vorm

Nimi *
Isikukood *
Aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post: *
Põhjendus ja lisainfo
Maksja andmed (nimi, isikukood või ettevõtte reg nr, tel, e-post):
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja õppekavaga