Looduslähedane mõtteviis ja alternatiivsed tervise toetamise meetodid

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Koolituspäevad: L – P 04.09. – 05.09. 2021   NB! JÄÄB ÄRA!
Maht: 16 ak tundi
Hind: 65 €, tasumine ettemaksuarve alusel.
Juhendaja: Toivo Niiberg

Sihtrühm:
Aiandus- ja turismitalunikud, hooldekodude töötajad, loodusainete õpetajad.

Koolituse alustamise nõuded:
Algteadmised sünergeetikast kui looduslähedasest mõtteviisist ja selle praktilistest võimalustest Eesti looduses, tööl ja kodus.

Koolituse õpiväljundid:
Kursuse läbinu.
• Omandab sünergeetilise ehk looduslähedase mõtlemise põhitõed.
• Omandab üldisi teadmisi värvus-, lito-, dendro-, füto-, silva-, vee-, liiva- ja aiandusteraapiast ning mõningatest loomteraapiatest.
• Omandab teadmisi energeetilis-sünergeetilistest fenomenidest looduses
(püramiid, magnetism, kuufaasid jne). Poolt ja vasturääkivused.

Õpingute lõpetamise eelduseks on 100% osalemine õppetegevuses. Hindamist ei toimu, koolituse läbinule väljastatakse Räpina Aianduskooli tõend.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest (10€/öö) kooli õpilaskodus, Nooruse 2, Räpina. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.
Muud ametlikud majutusvõimalused on valikuna Räpina valla kodulehel.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud täienduskoolituse õppekorraldusega 
https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumine lõppenud
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust. Koha õppegrupis tagab ettemaksuarve tasumine.