Kuidas mõista ja aidata teismelist last 28.02.2015

Kursus: KUIDAS MÕISTA JA AIDATA TEISMELIST LAST

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Koolituspäevad: L28.veebr.; L28.märts 2015
Maht: 8 akadeemilist tundi
Hind: 35 €
Lektor: Toivo Niiberg

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Lapsevanemad, õpetajad, sotsiaaltöötajad.

Eesmärk
Koolituse läbinud oskavad ennetada, leevendada ja normaliseerida suhteprobleeme teismelisega, toetada ja abistada last igapäevases elus.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab puberteediga kaasnevaid muutusi.
  • Mõistab puberteediealise käitumishäirete olemust ja oskab nendega toime tulla
  • Oskab ennetada ja leevendada põlvkondade konflikti.
  • Oskab näha sõprade mõju positiivseid aspekte ning aidata teha noortel iseseisvaid valikuid.
  • Mõistab turvalise kodu olemust ja aitab seda luua.Õppesisu
 1. Teismeiga kui raskeim ja murdelisem periood inimese eluteel: aktseleratsioon, sotialiseerumine ja puberteet.
  2. Teismeeas levinumad negatiivsemad käitumishäired, nende tunnused ja tekkemehhanismid.
  3. Miks noored kiiresti väsivad. Depressiivne teismeline.
  4. Põlvkondadevaheline konflikt ja kuidas seda ületada. Ühed väärtused, aga erinevad väärtushinnangud.
  5. Kuidas mõista ja aidata oma teismelist last. Ohud pereelus. Turvaline kodu.
  6. Teismelise sõbrad ja nende mõju.
  7. Kuidas aidata lapsel saada täiskasvanuks.
  8.Lapsevanema enesekehtestamine ja konfliktide ennetamine.