Portfoolio koostamine InDesign’is

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 10.12. – 13.12. 2019 8.00 – 17.00
Maht: 40 tundi

Koolitaja: Kadri Maikov PhD

Sihtgrupp: Sihtgrupiks on aianduse, aiakujunduse või maastikuarhitektuuri eriala inimesed, kes vajavad oma tööde esitamiseks ühtset väljundit, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud selle koostamisel. Õppe alustamise tingimuseks on arvutikasutamise oskus vähemalt algtasemel ja valmisolek osaleda 100% õppetegevuses.
Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

Koolituse õpiväljundid:

1. Oskab koostada enda töödest portfoolio programmis InDesign,
2. Töötleb programmi siseselt erinevaid andmehulkasid (fotod, tekstid, joonised, graafikud, joonistamise erinevad väljundid jne),
3. Koostab tööle ühtse teema või kujundusvõtte juures ühe mallaluse,
4. Vormistab töö illustreerivalt pealkirjade, lõikude, alg- ja lõppetekstitega,
5. Esitab töö ISSUU keskkonnas.

ÕK_Portfoolio koostamine InDesignis

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 18.12.2018 käskkirja nr 1.1-2/19/442 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusele registreerumise vorm

Nimi *
Isikukood *
Aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post: *
Aeg
Koht
Põhjendus ja lisainfo *