Ilukiri teenindajale

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 04.10. – 25.10. 2019 Koolituspäevad on R 04.10., N 10.10., N 17.10. ja R 25.10. algusega kell 9.00
Maht: 40 ak tundi (35 kontakttundi)
Koolitaja: Ülle Sarnit

Sihtgrupp: Lille- ja käsitöö poodides, cateringis ning tavanditeeninduses töötavad inimesed, kes vajavad oma töös kauni kirja praktilist valdamist. Osaleda võivad ka kõik teised, kes soovivad õppida kalligraafia algtõdesid. Õppegruppi arvamine toimub avalduste laekumise järjekorras.

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:
a) Kasutab erinevaid kirjastiile kirjatööde kujundamisel ja tegemisel.
b) Kujundab ja kirjutab kaunis kirjas õnnitlus- ja lauakaarte, kuulutusi jms.

Hind: 175€
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Õppegrupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/