Hekkide hooldamine

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 2024
Maht: 9 ak tundi
Hind:  85 €
Koolitaja: Andres Vaasa, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja, Andres Vaasa Aed.

Sihtrühm: Aianduse või maastikuehituse valdkonnas töötavad inimesed, eraaedade omanikud.

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

 • Valib sobiva taimeliigi ja heki kõrguse vastavalt heki eesmärgile,
 • Hooldab/lõikab nõuetekohaselt leht- ja okaspuuhekki järgides ohutusnõudeid ja tööergonoomikat.

Õppe sisu

Teoreetiline ja praktiline auditoorne õpe on omavahel tihedalt seotud, üks õppemeetod muutub sujuvalt teiseks.

 1. Hekkide hooldamine
 • Erineva kõrgusega hekkideks sobivad taimed ning nende kasvatamise ja kujundamise iseärasused
 • Hekkide pügamise ning vanade hekkide tugeva noorendamise taimeliigilised iseärasused
 • Vabakujulisteks hekkideks sobivad taimed ning nende hoolduspõhimõtted
 • Tööde järjekord ja optimaalsete töövahendite valik
 • Töövõtted ja tööohutus

2. Lehtpuuhekkide praktiline lõikamine

 • Hekkide kuju valik
 • Hekkide lõikuse tüübi valik

3. Okaspuuhekkide praktiline lõikamine

 • Hekkide kuju valik
 • Lõikuse tüübi valik

4. Eri tüüpi hekkide praktiline pügamine.

Koolitusjuht: Elina Oeselg, 56671936, elina.oeselg@aianduskool.ee

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse täienduskoolituse õppekorraldusega, sh olete teadlik, et vastavalt õppekorralduse punktidele 7.5 ja 7.6 säilib kursusele kohale ilmumata jätmise ja katkestamise korral täiemahuline koolitusarve tasumise kohustus.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 5 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo koolitusjuhilt. Räpina Aianduskoolil on õigus õppegrupi mittetäitumise korral toimumise aega edasi lükata või koolitus ära jätta.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust. Õppegrupi moodustab komisjon avalduste laekumise järjekorras! Andmed arve koostamiseks edastatakse raamatupidamisse peale seda, kui miinimumhulk huvilisi on registreerunud ja on kindel kursuse toimumine.

Kursusel vabu kohti veel: 10

Kursusele registreerumise vorm

Osaleja ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-mail *
Osaleja telefon *
Elukoha aadress *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud hariduse tase
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *
Lisainfo koolitajale
Arve saaja andmed, kui maksja ei ole koolitusel osaleja