Enne 1945. aastat lõpetanud

1943 a.

Laine Haljasmägi Hildegard Jõgi
Verner Jürgenson Ruudi Jürjer
Hilja Känd Eha Kõva
Laine-Agathe Laan Maie Laving
Viktor Luigelaht Elisabeth Maltis
Endla-Roseida Mikson Heldur Nagel
Aino Peedosk Aleksander Pikk
Koidula Pugast Evald Raudväli
Viktor Saluveer
1942 a.

Alma Ader Hans Anton
Heino Jänes Leida Kerge
Koidula Kuldhaamer Linda Lauk
Arvo Mälberg Otto Mälton
Ruudi Pill Bruno Roolaid
Arnold Rusar Valve Soldan
Endla Tõldsepp Helgi Tullus
Ludvig Türk Vaike Vahtra
1941 a.

Alma Ader Ilmar Kaldmäe
Juta Kaldre Väino Konts
Valter Lõiv Ants Mäesaar
Kalju Noorhani Eduard Rinne
Aurelia Saarist (Pindam) Arnold Troska
1940 a.

Bronislava Buls Voldemar Jaaksoo
Voldemar Jaaska Elhard Jõks
Viktor Kaar Endel Kaldmäe
Alfred Kallip Eduard Kanep
Helmut Lend Johannes Lepson
Elmar Mannert Endel Peterson
Heino Pill August Talfeld
Maia Taska Heldur Traat
Eha Varik Oskar Varik
Vella Vois Karl Väiso
1939 a.

Kalju Ahven Kalju Anton
Mart Heering Aino Hiietamm
Artur Häidma Erich Hütt
Ülo Krigul Virve Kukk
Veera Küpli Albert Liiv
Traudi-Regine Liiva Laine Linno
Helga Luup Kristjan Michelson
Aino Mägi Rudolf Nõmmsalu
Valter Pedaja Linda-Marie Plado
Richard Roosa Kalju Tell
Elsa Toots Heinrich Vabrit
Adolf Vaigla
1931 a.

Lehte-Eleonore Hivask Irene Indrikson
Elfriede Korpson Rosine Kübbard
Linda Kuriks Voldemar Lepisk
Evald Lepson Elga Naruskberg
Linda Parmask Alma Tobreluts
Elsa-Rosalie Toots Aureelie Türkson
Linda Vosmi August Ahven
Johannes Anderson Loreida-Helene Fanikessing
Robert Kiudorf Richard Konsberg
Voldemar Kropmann Nikolai Küng
Rosalie Luik Samuel Mälton
Leonhard Ootsing Villem Pintman
Elsa Ritsing
1930 a.

Karl Häidson Alfred Harkmann
Albert Jonasson Artur Kelder
Eugeni Lamberg Elsa-Armanda Leppund
Paul Munsk Alfred Nagland
Otto Parmann Alfred-Voldemar Raudmanson
Hilda-Armanda Raudmanson Linda Silanarusk
Elsa-Johanna Urgard Hilda-Johanna Urtson
Hilja Varunov Johanna Zirnask
Robert-Voldemar-Johannes Härsing Hilda-Marie Kirotosk
Siina Elisabeth Krigul Ella Päärand
Albert Soeson
1929 a.

Ernst Anijalg Nade?da Helm
Artur Jaagoman Jakob Joonasson
Gustav Juurik Pärja Kann
Bruno Feliks Johannes Karheiding Karl Kirotar
Helmi Kiudorf Elmar Konsap
Jaan Luigelaht Albert Narusk
Voldemar Piir Samuel Roos
Aliide Rosaalie Udras Oskar Urtson
1928 a.

Elfriede Kalt Salme Konsap
Gerta-Elfriede Kropman Arnold Laretei
Armilda-Elfriede Lodesson Artur-Johannes Luikman
Olev-Martin Mälberg Johannes Oinus
Edgar-Aksel Otsing Selma-Agaate Rauba
Jaan Raudson Emma Ritsing
Linda Sibul Aleksander Simm
Magda-Irmgard Toode Johanna Veneman
Daniel-Friedrich Zängov
1927 a.

Richard Häidkind Alma Joonasson
Erich Karheiding Samuel Kiudorf
Hilda Koch Boris Lamberg
Elmar Lepind Osvald Lepind
Albert Lepson Richard Meenov
Ida Muuga Ella Raudmanson
Karl Suurmann Meinhard Suurmann
Alma Urgart Elsa Valdson