Elamukrundi kujundamise ABC

Toimumise koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 28.10. – 12.11.2022   ÕPPEGRUPP TÄITUNUD!
Õppepäevad:  reedeti ja laupäeviti algusega kell 9.00
28.-29.oktoober
11.-12.november
Maht: 30 ak tundi (24 kontakttundi)
Koolitaja: Tiina Länkur, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja, praktik (kasutab koolitust läbi viies oma praktilisi kogemusi innustamaks osalejaid ideede rohkuse võimalustele ka tuleviku perspektiivis).

Sihtgrupp:

  • Eramukrundi omanikud, kes alustavad oma eramukrundi kujundamist.
  • Aiakujunduse teenust pakkuvatele ettevõtjatele oma kvalifikatsiooni tõstmiseks.
  • Aiandushuvilised, kes soovivad ümber kujundada oma koduaeda või selle osa.
  • Teadlikud eramukrundi omanikud, kes soovivad teada alustõdesid aia kujundamisest ja oma soovide võimalustest, kuid tellivad siiski oma eramukrunti kujundama spetsialisti.

Kursuse läbinu:

  • Loeb haljastusplaani ja inventeerib planeeritavat aiaruumi;
  • Kogub ja kannab kinnistuplaanile aia kujundamise lähteülesande;
  • Jagab planeeritavat aiaruumi erineva otstarbega tsoonideks lähtuvalt soovidest;
  • Orienteerub kujundusteemades ning leiab planeeritavale ruumile sobivaima;
  • Valib ilutaimed lähtudes kasvunõuetest ning värvusõpetuse ja kompositsiooni põhimõtetest;
  • Kujundab juhendamisel funktsionaalselt ja esteetiliselt toimiva aia või selle osa.

Hind: 170€
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Õppegruppi arvamine toimub avalduste laekumise järjekorras. Õppegrupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina. Majutuskohtade arv piiratud. Majutuskoha broneerib soovija ise vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.
Muud majutusvõimalused valikuna Räpina valla kodulehel.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava  ÕPPEKAVA  ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/