Eestisse sobilikud ilupuud ja põõsad ning nende kahjustajad 25.09.2015

Koht ja aeg: Pargi 32, Räpina, Räpina Aianduskool
Aeg:  R,
25.sept. 2015  kell 14.00 ( Aeg muutunud!)
Koolituspäevad: 25.-26.sept.2015; kolmas päev selgub lähiajal
Maht: 24 tundi
Hind: 100€.
Õppejõud: Andres Vaasa – põllumajandusteaduste magister aianduse erialal
aednik III kutsetase (kutsetunnistus nr 069046)
taimekollektsionäär
Räpina Aianduskooli kutseõpetaja

Sihtgrupp: Linnaaednikud, puukoolide töötajad, aiapidajad, tööotsijad.

Eesmärk : Kursuse läbinu valib sobilikke taimi linnahaljastusse või koduaeda.

Õpiväljundid:
• Kursusel osaleja valib haljastusse sobilikud taimed, lähtuvalt nende haigus- ja kahjurite kindlusest.
• Kursusel osaleja kasutab kahjustajate tõrjeks õigeid tõrjemeetodeid.

Õppe struktuur ja sisu: Kursuse kogumaht on 24 tundi, sellest teoreetilist õpet 12 tundi ja praktilist õpet 12 tundi.
Teoreetilise osa teemad:
Haljastusse sobivad liigid nende morfoloogia, fenoloogia ja talvekindlus.
Taimeliikide dekoratiivsed omadused (võra kuju, oksagraafika, lehed, õied, viljad, koore värvus talvel).
Taimeliikide kasvukoha nõuded mullale, valgusele ja niiskusele.
Taimeliikidel esinevad kahjustajad nende ennetamine ja tõrje.

Praktilise osa teemad:
Taimeliikide määramine lehtede, võrsete ja viljade alusel.
Õpperetk välitingimustes taimede tundmaõppimiseks ja kahjustuste määramiseks.
Haigustekitajate määramine lehtedel, okstel ja tüvel kahjustuspildi alusel.
Kahjurite määramine kahjustuspildi alusel.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiate töötukassa lehelt