e-õppematerjalid (e-õpe)

Tiigrihüppe SA toel valminud õppematerjalid:

Õpiobjekt on väikese mahuga digitaalne õppematerjal (nt kommenteeritud pildiseeria, ekraanivideo, esitlus, interaktiivne harjutus, elektroonilised testid, programmid). Õpiobjekte saab ühendada suuremateks sidusateks õppematerjalideks ning kasutada erinevates õppekontekstides ja õpikeskkondades.  Loe lisaks: http://www.slideshare.net/Vartsu/ii-paralleelsessioon-piobjektid