Aedniku ja floristi kutseala eksam 2012

toimub 11-13.06. 2012 Räpina Aianduskoolis

 

Attachments:
Download this file (Aedniku ja Floristi eriala kutseeksami juhend 2012.pdf)Floristi eriala kutseeksami juhend 2012.pdf 49 Kb 06/01/12 14:03 Update this file (Aedniku ja Floristi eriala kutseeksami juhend 2012.pdf) Delete this file (Aedniku ja Floristi eriala kutseeksami juhend 2012.pdf)
Add attachmentAdd attachment

Aedniku ja Floristi kutseeksamit koos kooli lõpueksamiga sooritaval õpilasel on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • Avaldus
  • Isikut tõendava dokumendi koopia(pass või ID kaart)
  • Kutseeksami tasu maksmist tõendava maksekorralduse koopia

Räpina Aianduskoolis mitte õppivatel Aedniku ja Floristi kutseeksami sooritajatel ning kutsetunnistuse taastõendamise eksamile tulijatel esitada:

  • Avaldus
  • CV
  • Haridust tõendava dokumendi koopia

Aednik II ja Florist II kutse taotlemisel on nõutav

  • kutsealane koolitus ning kinnitus tööandjalt
  • vähemalt 1-aastase erialase töökogemuse kohta
  • Kutseeksami tasu maksmist tõendava maksekorralduse koopia

Aednik I ja II taseme kutseeksami sooritajatel palun avaldused ja muud lisadokumendid saata ainult elektrooniliselt aadressil tairi.albert@ak.rapina.ee

Florist I ja II taseme kutseeksami sooritajatel palun avaldused ja muud lisadokumendid saata ainult elektrooniliselt aadressil indrek.kaeli@ak.rapina.ee

Kutseeksami Kutseeksamil osalemise avalduste esitamise tähtaeg on hiljemalt 04.06.2012.

Avalduse ja täpsema info Kutse Andmise korra kohta leiate Eesti Aiandusliidu kodulehelt www.aiandusliit.ee või Kutsekoja kodulehelt www.kutsekoda.ee

NB! Riigieelarveliste vahendite puudumise tõttu kutseõppeasutuse õpilase eest tasumiseks tuleb kutse andmise tasu maksta kutset taotleva isiku poolt ehk igal eksami sooritajal enda eest. Kutseeksam korraldatakse Kutse Andja poolt ainult juhul, kui mõlema eriala kutseeksamit soovib sooritada vähemalt 10 inimest.

Aedniku kutseala kutse andmise tasu on 240,00 EUR-i. Floristi kutseala kutse andmise tasu on 250,00 EUR-i. Alus: Toiduainetetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu otsus 29.12. 2011 aastal nr. 13

Kutse andmise tasu palun kanda Eesti Aiandusliidu a/a SEB 10002018938000