3D SketchUp algajatele

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne
Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina ja veebis MS Teams keskkonnas
Aeg: 03.05. – 06.05. 2022  3. – 4. mai kontaktõppena koolimajas kohal ja 5. – 6. mai online’is. Vajalik on osaleda kõigil neljal koolituspäeval! Registreerumine kursusele lõppenud!
Maht: 30 ak tundi

Koolitaja: Kadri Maikov Ph.D.

Sihtgrupp: Aegunud oskustega arhitektidele, aiakujundajatele, maastikuarhitektidele, kõigile, kel on vaja end väljendada erialases töös 3D maailmas.

Õppe alustamise ja eduka läbimise tingimusteks on:
arvutialased oskused tavakasutaja tasemel,
– töökorras kaamera, mikrofoni ja kõlaritega arvuti,
– veebiõppepäevade jaoks: allalaetud SketchUp’i programm (link koolitajalt).


Koolituse õpiväljundid: kasutades Sketch UP programmi:
1. koostab lihtsama mudeli enda erialal töös olevast objektist;
2. koostab mudeli, milles on kasutatud komponente ja materjale;
3. koostab mudeli, milles on kasutatud eritöövahendeid loomingulise mudeli loomiseks;
4. koostab mudelitest seeria pilte ning väikese video;
5. koostab mudeli, kus on kasutatud objektide fotosid ja taustapilte.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 20.12.2021 käskkirja nr 1.1-2/21/387 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.
Registreerumine kursusele lõppenud.