Täienduskoolitus

Täiskasvanute täienduskoolitusega tegeleme alates 2001. aasta jaanuarist. Korraldame tööalast täiendus- ja ümberõpet järgmistes õppekavarühmades:

 • aiandus (sh. köögivilja kasvatus, viinapuude kasvatamine ja hooldamine, viljapuuaia rajamine, aia- ja maastikukujundus, haljastus, lille- ja taimeseade, ilupuud ja – põõsad, tarbeaia kujundamine, toataimed jne.)
 • põllundus (sh. taimekaitse, taimekasvatus)
 • metsandus (raietöölise väljaõpe)
 • arvutikasutus
 • tarbekunst ja oskuskäsitöö
 • ehitus- ja tsiviilrajatised
 • keskkonnakaitsemeetodid
 • isikuareng
 • sotsiaaltöö ja nõustamine
 • psühholoogia
 • hulgi- ja jaekaubandus (sh. müüja kutseeksamiks ettevalmistamine, tootekoolitused, eduka müügi alused, klienditeenindus jne.)
 • ärindus ja haldus
 • majandusarvestus ja maksundus
 • koduteenindus (sh. puhastusteenindajate täienduskoolitus, kaasaegsed puhastusvahendid )

Nimetatud teemadel kursusi ja õppepäevi on võimalik  ka tellida  (grupis vähemalt 12 inimest, v.a. raietöölise väljaõpe: 6-8 inimest)

Koostöös Eesti kõrgkoolidega viime läbi ka õpetajate täienduskoolitust.

RÄPINA AIANDUSKOOL ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOSTÖÖPARTNER!

Täienduskoolitusi viivad läbi Räpina Aianduskooli erialaõpetajad ja oma ala asjatundjad väljastpoolt kooli.
Ootame Teie ettepanekuid ja tagasisidet kursuste kohta!

 

Eda Gross
täienduskoolituse metoodik
tel: 796 1549 / 5346 1209
e-mail: eda.gross@aianduskool.ee
üldmail: koolitus@aianduskool.ee

Eda Gross

Elina Oeselg
täienduskoolituse spetsialist
tel: 796 1549 / 5346 1209
e-mail: elina.oeselg@aianduskool.ee