Õppekäigud praktikaettevõtetesse

Õppekäik aianduse eriala praktikaettevõtetesse
Projekt „Praktikasüsteemi arendamine“ raames toimub 06.04.2018 aianduse eriala õpilaste ja kutseõpetajate õppekäik praktikaettevõtetesse.
Külastatakse kolme ettevõtet: Fiirels OÜ, Valgeanso OÜ ja Plantex AS.
Õppekäik floristika eriala praktikaettevõtetesse
Projekt „Praktikasüsteemi arendamine“ raames toimub 23.04.2018 floristika eriala õpilaste ja kutseõpetajate õppekäik praktikaettevõtetesse.
Külastatakse kolme ettevõtet: Leviisia Lilled OÜ, Vestenlau OÜ ja Mileedi AS.
Õppekäik maastikuehituse eriala praktikaettevõtetesse
Projekt „Praktikasüsteemi arendamine“ raames toimub 27.04.2018 maastikuehituse eriala õpilaste ja kutseõpetajate õppekäik praktikaettevõtetesse.
Külastatakse kolme ettevõtet: Eesti Murud OÜ, Estscape OÜ ja VT Haljastus OÜ.