Praktika

 Kutseõppeasutustes on õppevormideks auditoorne töö, praktiline töö, praktika ja iseseisev töö.

Praktika on õppekava raames töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega tehtav töö.

Praktika jaguneb praktiliseks tööks õppekeskkonnas ja praktiliseks tööks töökeskkonnas (ettevõttepraktika).

Praktiline töö on esmaste töövõtete omandamine õpetaja juhendamisel kooli õppemajandis või väljaspool kooli.

Ettevõttepraktika on töökeskkonnas erialaspetsialistist juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega tehtav töö. Ettevõttepraktika võib toimuda nii Eesti kui välismaa ettevõttes.

Räpina Aianduskoolis on ettevõttepraktikaga võrdsustatud ka aednikupraktika (töö kooli õppemajandi õppeaedades, istutusaladel või kasvuhoones) ja maastikuehituse praktika (töö kooli õppemajandi pargis, kasvuhoones või haljasaladel).

Ettevõttesse praktikale minekuks sõlmitakse kolmepoolne leping õpilase, kooli ja ettevõtte vahel. PRAKTIKALEPING vormistatakse üldjuhul 2 nädalat enne praktikaperioodi algust.

Praktikal olles vormistab õpilane koos praktika juhendajaga nõuetekohase PRAKTIKAARUANDE (sisaldab ka praktikapäevikut). Päevikut peetakse iga praktikapäeva kohta. Praktikaaruande allkirjastab ettevõttepoolne juhendaja. Praktikaperioodi lõppedes kirjutab juhendaja hinnangu praktikandi kohta.

{attachments}

Ettevõttepraktikaga seotud küsimuste korral pöörduda praktikakorraldaja Kadi Koosapoeg  (ruum 301; tel. 5333 4820; kadi@aianduskool.ee) poole.