Käimasolevad projektid

Kasvuhooneautomaatika koolituse metoodika ja vahendite väljatöötamine
Development of methodology and tools for greenhouse automation training (GAT22)

 

ET