Õppekavad Räpina Aianduskoolis

ÜLDÕPINGUD kutsekeskharidusõpe, alates 2019 sisseastujale rakenduskava


AIANDUS

Abiaednik, tase 2 kutseõpe (õpilasele, kelle kodune keel ei ole eesti keel)

Nooremaednik, tase 3 kutseõpe

Aednik, tase 4 kutsekeskharidusõpe

Aednik, tase 4 kutseõpe

Meisteraednik, tase 5 kutseõpe 

HEV-kutseõpe

Abiaednik, tase 2 kutseõpe:

Kutsevalik, tase 2 kutseõpe:


FLORISTIKA

Florist, tase 4 kutsekeskharidusõpe

Florist, tase 4 kutseõpe

Meisterflorist, tase 5 kutseõpe


KESKKONNAKAITSE

Keskkonnakaitse, tase 5 kutseõpe

Kaitstud lõputööd


MAASTIKUEHITUS

2023 sisseastujale Maastikuehitaja, tase 4 kutsekeskharidusõpe

Maastikuehitaja, tase 4 kutseõpe:

Noorem-maastikuehitaja, tase 3 kutseõpe

2020, 2021 sisseastujale Maastikuehitaja, tase 4 kutsekeskharidusõpe

Maastikuehitaja, tase 4 kutseõpe:


TEKSTIILKÄSITÖÖ

Tekstiilkäsitööline, tase 4 kutseõpe

Tekstiilkäsitööline, spetsialiseerumine pitstehnikas esemete valmistaja, tase 5 kutseõpe

ET