ÕPILASKODUD

Aianduskoolil on kolm õpilaskodu: Sireli tn 3, Jõe tn 8 ja Nooruse tn 1. Õpilaskodu koha saavad õpingute ajaks kõik soovijad. Kõikides õpilaskodudes heade olmetingimustega toad, köök söögitegemise võimalusega, puhkeruumid ning internetiühendus. Lisatasu eest on võimalik kasutada pesumasinaid. Kõikidele õpilaskodu üürnikele kehtib õpilaskodu sisekorra eeskiri.


Statsionaarse õppe majutus

– statsionaarses õppes õppijad majutatakse Sireli 3 ja Jõe 8 õpilaskodus;
– kool sõlmib õpilaskodu koha soovijatega õpilaskodu koha lepingu ja ruumide üleandmise-vastuvõtmise akti. Leping annab vajadusel seadusliku aluse toimetulekutoetuse saamiseks.
– enne üürilepingu sõlmimist tuleb tasuda tagatisraha 120€*.
– õpilaskodu üürnikel on soovitav üüri tasumiseks sõlmida pangas püsikorraldusleping.
– üürnik tasub üüri eelmise kuu eest 10. kuupäevaks.

Kontakt statsionaarsele õppele
Õpilaskodu kasvataja Jõe 8 õpilaskodus
Lidia Sarja
514 0645
lidia.sarja@aianduskool.ee


Mittestatsionaarse õppe majutus

– mittestatsionaarses õppes õppijad majutatakse Nooruse 1 õpilaskodus;
– tasuvad üüri saabumisel ettemaksuna;
– registreerimislehe allkirjastamisega kinnitavad,
et on tutvunud ning nõustuvad õpilaskodu sisekorra eeskirjaga.

Kontakt mittestatsionaarsele õppele
Nooruse 1 õpilaskodu vastuvõtuajad:
E – N 9:00 – 20:00;
R 7:00 – 18:00 pesu tagastamine lattu 7:00 – 8:30,
tubade üleandmine ja võtmete tagastamine vastavalt tunniplaanile;
P 17:00 – 23:00.
Administraator 5333 3554.

Väljaspool Nooruse õpilaskodu vastuvõtuaega saabujaid ei majutata. Hilisel saabujal võimalus saada majutust Räpina hotellis.


Dokumendid õpilaskodu majutuse soovijale

Pangarekvisiidid tagatisraha maksmisel

Saaja: Rahandusministeerium
Pank:  Swedbank a/a EE932200221023778606 või SEB a/a EE891010220034796011
viitenumber: 2800082637
Selgitus: nimi, kelle eest tasutakse 

* Tagatisraha tasumisega tagab üürnik lepingust tulenevate kohustuste õigeaegse ja nõuetekohase täitmise lepingu lõppemisel või lõpetamisel. Lahkumisel õpilaskodust arvatakse tagatisrahast maha kahjud, kui üürnik ei ole lepingu lõppemise või lõpetamise hetkeks nõuetekohaselt ja tähtaegselt täitnud oma kohustusi ühiselamu ees. Tagatisraha võetakse nende kahjude korvamiseks, mida üürnik võib oletatavasti  üürileandjale tekitada – maksmata üürisumma, rikutud või kadunud mööbliesemed,  muu toas oleva rikutud vara väärtuse korvamine,  koristamata tuba;
*  Lepingu kehtivuse ajal ei tehta üüri mittetasumisel tagatisraha arvelt tasaarveldusi.
* Kui korvamiskohustusi ei ole, tagastatakse tagatisraha üürnikule täies ulatuses.

Jõe õpilaskodu

ET