Räpina Aianduskool viib läbi HEV kutseõppuritele valikuaasta kursuseid Maarja külas. Maarja küla õpperühma on oodatud õppima abiaedniku karjääri peale mõtlevad põhikooli toimetuleku õppekava alusel lõpetanud noored. Valikuaasta lõppedes on Maarja küla õpperühma lõpetanutel võimalik kandideerida Räpina Aianduskooli Maarja küla õpperühma 2-aastasele abiaedniku erialasele väljaõppele.

Õppuritel on stuudiumi jooksul võimalik taotleda õppe- ja eritoetusi.


Räpina Aianduskooli Maarja küla õpperühm

Maarja küla õpperühm loodi 2006. aasta lõpus ning esimesed 12 õpilast asusid kutseõpet omandama 1. jaanuarist 2007. aastal.

Maarja küla õpperühma pääsevad õppima aiandushuvilised, kes on lõpetanud põhikooli toimetulekukooli õppekava järgi. Õpe koosneb ühe-aastasest valikuaasta kursusest, mille lõppedes on õppuril võimalik kandideerida kahe-aastasele abiaedniku eriala väljaõppele.

Õpingute käigus pööratakse palju tähelepanu tulevastele karjäärivõimalustele. Koostöös Maarja küla rehabilitatsioonimeeskonnaga valmib karjääriplaan, mille alusel lõpetajad astuvad tööellu või kaitstud töö teenusele.

Põhiosa õppe- ja kasvatustegevusest toimub Maarja külas.

Õppeaasta algab septembris ja kestab jaanipäevani. Suvel on ettenähtud kaks 4-päevast praktilise väljaõppe perioodi Maarja külas.

Koolinädal kestab esmaspäeva hommikul kella 09.00st kuni neljapäeval 16.00ni. Päevas on kokku 8 akadeemilist 45-minutilist õppetundi. Põhirõhk lasub praktilistel töödel aias, samas on programmis ka käsitöö ja puidutöö õppemoodulid. Eripedagoogi juhtimisel omandatakse ja säilitatakse üldhariduslikke teadmisi.

Õppeperioodi jooksul elavad õpilased Taevaskojas asuvas õpilaskodus. Majutus õpilaskodus on tasuline.

Vaata esitlust Maarja küla õpperühma tegemistest!

ET