Põhihariduse nõudeta

2. taseme kutseõpe

Õppekava

Aeg, maht

Õppevorm

Vastuvõtutingimused

Abiaednik

õppeaeg 1 aasta
maht 60 EKAP

statsionaarne, koolipõhine

õppijale, kelle kodune keel ei ole eesti keel;

sisseastumistest ja vestlus 3. juulil 2024

Abiaednik

õppeaeg 1 aasta
maht 60 EKAP

statsionaarne, koolipõhine

lihtsustatud õppekaval põhikooli lõpetanule;

sisseastumistest ja vestlus 3. juulil 2024

3. taseme kutseõpe

Õppekava

Aeg, maht

Õppevorm

Vastuvõtutingimused

Väljund

õppeaeg 1 aasta
maht 60 EKAP

mittestatsionaarne

sisseastumisel vajalik teha motivatsioonitest

õppeaeg 1 aasta
maht 60 EKAP

mittestatsionaarne

sisseastumisel vajalik teha motivatsioonitest

statsionaarõpe = päevaõpe
mittestatsionaarõpe = kaugõpe

ET