Keskhariduse baasil

5. taseme kutseõpe

Õppekava

Aeg, maht

Õppevorm

Vastuvõtutingimused

Väljund

Keskkonnakaitse

õppeaeg 2,5 a
maht 140 EKAP

statsionaarne, koolipõhine

sisseastumistest ja vestlus 3. juulil 2024

Keskkonnakaitse

õppeaeg 2,5 a
maht 140 EKAP

mittestatsionaarne

sisseastumiseks vajalik teha motivatsioonitest

Meisteraednik
iluaednik

jätkuõpe
õppeaeg 1 aasta
maht 60 EKAP

mittestatsionaarne

– eelduseks 4. taseme õppe läbimine või tasemele vastavate kompetentside tõestamine;
– kehtiv taimekaitsetöötaja tunnistus
– vähemalt 4aastane erialane töökogemus
– sisseastumisvestlusel osalemine

Meisteraednik
puuviljakasvataja

jätkuõpe
õppeaeg 1 aasta
maht 60 EKAP

mittestatsionaarne

– eelduseks 4. taseme õppe läbimine või tasemele vastavate kompetentside tõestamine;
– kehtiv taimekaitsetöötaja tunnistus
– vähemalt 4aastane erialane töökogemus
– sisseastumisvestlusel osalemine

Meisteraednik

köögiviljakasvataja

jätkuõpe
õppeaeg 1 aasta
maht 60 EKAP

mittestatsionaarne

– eelduseks 4. taseme õppe läbimine või tasemele vastavate kompetentside tõestamine;
– kehtiv taimekaitsetöötaja tunnistus
– vähemalt 4aastane erialane töökogemus
– sisseastumisvestlusel osalemine

Meisterflorist

jätkuõpe
õppeaeg 1 aasta
maht 60 EKAP

mittestatsionaarne

eelduseks 4. taseme õppe läbimine või tasemele vastavate kompetentside tõendamine

Vastuvõtt lõppenud!

Tekstiilkäsitööline
pitstehnikas esemete valmistaja

jätkuõpe
õppeaeg 1 aasta
maht 60 EKAP

mittestatsionaarne

– eelduseks 4. taseme õppe läbimine või tasemele vastavate kompetentside tõestamine

 

4. taseme kutseõpe

Õppima asumise eelduseks vähemalt põhiharidus.

Õppekava

Aeg, maht

Õppevorm

Vastuvõtutingimused

Väljund

Aednik

õppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP

statsionaarne
koolipõhine

sisseastumistest ja vestlus 3. juulil 2024

Aednik
suunatud tootmisele, ettevõtlusele

õppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP

mittestatsionaarne

sisseastumiseks vajalik teha motivatsioonitest

Florist

õppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP

statsionaarne
koolipõhine

sisseastumistest ja vestlus 3. juulil 2024

Florist

õppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP

mittestatsionaarne

sisseastumiseks vajalik teha motivatsioonitest

Maastikuehitaja

õppeaeg 2,5 aastat
maht 150 EKAP

statsionaarne
koolipõhine

sisseastumistest ja vestlus 3. juulil 2024

Maastikuehitaja

õppeaeg 2,5 aastat
maht 150 EKAP

mittestatsionaarne

sisseastumiseks vajalik teha motivatsioonitest

Tekstiilkäsitööline

õppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP

mittestatsionaarne

sisseastumiseks vajalik teha motivatsioonitest; sisseastumisvestlus 3. juulil 2024;
kaasa võtta 4-5 omavalmistatud käsitööeset

 

ET