Põhihariduse baasil

4. taseme kutsekeskharidusõpe

Õppima võivad asuda ka vähemalt 22aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid.

Õppekava

Aeg, maht

Õppevorm

Vastuvõtutingimused

Väljund

Aednik

õppeaeg 3 aastat
maht 180 EKAP

statsionaarne
koolipõhine

sisseastumistest ja vestlus 3. juulil 2024

keskharidus
kutse Aednik, tase 4

Florist

õppeaeg 3 aastat
maht 180 EKAP

statsionaarne
koolipõhine

sisseastumistest ja vestlus 3. juulil 2024

keskharidus
kutse Florist, tase 4

Maastikuehitaja

õppeaeg 3 aastat
maht 180 EKAP

statsionaarne
koolipõhine

sisseastumistest ja vestlus 3. juulil 2024

keskharidus
kutse Maastikuehitaja, tase 4

 

4. taseme kutseõpe

Õppima asumisel eelduseks vähemalt põhiharidus.

Õppekava

Aeg, maht

Õppevorm

Vastuvõtutingimused

Väljund

Aednik

õppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP

statsionaarne
koolipõhine

sisseastumistest ja vestlus 3. juulil 2024

Aednik
suunatud tootmisele, ettevõtlusele

õppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP

mittestatsionaarne

sisseastumiseks vajalik teha motivatsioonitest

Florist

õppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP

statsionaarne
koolipõhine

sisseastumistest ja vestlus 3. juulil 2024

Florist

õppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP

mittestatsionaarne

sisseastumiseks vajalik teha motivatsioonitest

Maastikuehitaja

õppeaeg 2,5 aastat
maht 150 EKAP

statsionaarne
koolipõhine

sisseastumistest ja vestlus 3. juulil 2024

Maastikuehitaja

õppeaeg 2,5 aastat
maht 150 EKAP

mittestatsionaarne

sisseastumiseks vajalik teha motivatsioonitest

Tekstiilkäsitööline

õppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP

mittestatsionaarne

sisseastumiseks vajalik teha motivatsioonitest; sisseastumisvestlus 3. juulil 2024;
kaasa võtta 4-5 omavalmistatud käsitööeset

ET