Maarja küla õpperühma

Õpinguid saavad alustada eelkutseõppe perioodi läbinud intellektipuudega inimesed, kes on lõpetanud põhikooli toimetuleku õppekava alusel.

Õppekava

Aeg, maht

Õppevorm

Vastuvõtutingimused

Väljund

õppeaeg 1 aasta
maht 60 EKAP

õppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP

eelkutseõppeperioodi läbimine*

õppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP

õppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP

eelkutseõppeperioodi läbimine*

kutse Abiaednik, tase 2,
osakutsed: istutaja, aiakultuuride hooldaja

Eelkutseõppe periood on aiandusalane laager, mis toimub Maarja külas 8.-11. juuli või 12.-15. augustil 2024. Laagri jooksul hinnatakse õpilaskandidaadi kutsesobivust.

 

 

ET