eesti keel


  • Pakume tööd eesti keele õpetajale

    Räpina Aianduskoolis saab tööd innukas ja asjatundlik eesti keele õpetaja. Eesti keele õpetaja tööülesanneteks on eesti keele õpetamine eesti emakeelega õppijatele; eesti keele õpetamine muu emakeelega õppijatele. Ootused kandidaadile vastavus õpetaja kvalifikatsiooninõuetele või valmisolek see saavutada; soov panustada valdkonna ja kooli arengusse; meeskonnatöö- ja enesejuhtimisoskus; kohusetunne ja koostöövalmidus; tööks vajalike IKT vahendite kasutamise oskus; kasuks tuleb…

    Read more →: Pakume tööd eesti keele õpetajale
ET