Kontakt

Võta meiega ühendust

Aadress

E-post

Telefon

Arve esitajalePEAMISED KONTAKTID

direktor

Kalle Toom

kalle.toom@aianduskool.ee

+372 526 7774

ruum 243

õppejuht

Karin Kask

karin.kask@aianduskool.ee

+372 5333 2300

ruum 242

õppetöö üldine korraldus, VÕTA nõustamine, mittestatsionaarse õppe nõustamine

haldusjuht

Jano Narvik

jano.narvik@aianduskool.ee

+372 529 1650

ruum 240

õppehoonete ja territooriumi haldus, hangete läbiviimine

õppeaia juht

Tea Juhani 

tea.juhani@aianduskool.ee
+372 5689 4690

ruum 238

õppesekretär

Maarja Sõukand

maarja.soukand@aianduskool.ee

796 1397;

+372 5336 3600

ruum 237

õppetööga seotud dokumendid, õpilaspiletite vormistamine, tõendite väljastamine; töökeskkonna volinik

Maarja küla õpperühma õppejuht

Haimar Sokk

haimar.sokk@aianduskool.ee
+372 5637 3016

Maarja küla

Maarja küla õpperühma õppe- ja töökorraldus

Erasmus+ õpirännete projektijuht

Janely Trahv

janely.trahv@aianduskool.ee

+372 5400 4090

ruum 335

Erasmus+ õpirännete korraldamine

personalispetsialist

Anneli Hirmo

anneli.hirmo@aianduskool.ee
+372 516 6834

ruum 243

kooli töökorraldusega seonduvad dokumendid; töökeskkonna volinik; 

ESMAABI

koolitusjuht 

Elina Oeselg

elina.oeselg@aianduskool.ee

+372 5667 1936

ruum 333

täienduskoolituste korraldamine

infospetsialist

Lüüli Kiik

luuli.kiik@aianduskool.ee
+372 5626 9222

ruum 239

infokiri, kodulehe haldamine, reklaam, külaliste vastuvõtmine

Nooruse õpilaskodu administraator 

Dairi Kokmann,
Lea Pedosk

 +372 5333 3554

Nooruse 1 

mittestatsionaarse õppe ja külaliste majutus 

Sireli ja Jõe õpilaskodu kasvataja

Lidia Sarja 

lidia.sarja@aianduskool.ee
+372 514 0645

statsionaarse õppe kasvatustöö ja majutuse korraldamineÕPPEOSAKOND

Õppejuht
Karin Kask
õppetöö üldine korraldus, VÕTA nõustamine, mittestatsionaarse õppe nõustamine

karin.kask@aianduskool.ee
+372 5333 2300
ruum 242

Õppesekretär
Maarja Sõukand
õppetööga seotud dokumendid, õpilaspiletite vormistamine, tõendite väljastamine

maarja.soukand@aianduskool.ee
+372 5336 3600
ruum 237

Õppekorraldusspetsialist
Eve Holsmer
tunniplaani koostamine

eve.holsmer@aianduskool.ee
ruum 241

Aianduse juhtõpetaja
Sigrid Kirotar

sigrid.kirotar@aianduskool.ee
ruum 302

Floristika juhtõpetaja
Pille Peterson

pille.peterson@aianduskool.ee
ruum 105

Keskkonnakaitse juhtõpetaja
Aigi Salundi-Galitsin

aigi.salundi@aianduskool.ee
ruum 335

Maastikuehituse juhtõpetaja
Svea Soomets

svea.soomets@aianduskool.ee
ruum 301

Tekstiilkäsitöö juhtõpetaja
Karin Otsus
sissejuhatus õpingutesse, kangakudumine, masinkudumine, süstikpits

karin.otsus@aianduskool.ee
ruum 214

Kursusejuhataja, üldainete juhtõpetaja
Katrin Kivistik
aednikud ja maastikuehitajad; sissejuhatus õpingutesse, erialane võõrkeel

katrin.kivistik@aianduskool.ee
+372 528 8338
ruum 228

Kursusejuhataja
Koidula Rauk
abiaednikud: intergratsioonirühm

koidula.rauk@aianduskool.ee
ruum 207

Kursusejuhataja
Tiiu Ruuspõld
aednikud

tiiu.ruuspold@aianduskool.ee
ruum 401

Kursusejuhataja
Õnne Rämmann
floristid, keskkonnakaitse

onne.rammann@aianduskool.ee
ruum 324

Kursusejuhataja
Ülle Viksi
aednikud;
sissejuhatus õpingutesse, karjääri planeerimine, pedagoogika alused

ulle.viksi@aianduskool.ee
ruum 321

Praktikakorraldaja
Kaie Mei
praktikaga seonduvate dokumentide vormistamine, praktika nõustamine.
Puhkus 1.07-14.08.2024!

kaie.mei@aianduskool.ee
+372 5333 4820
ruum 303

Õpilasnõustaja
Maarika Loodus

maarika.loodus@aianduskool.ee
+372 5694 4621
ruum 407

Raamatukoguhoidja
Külli Nõmmistu
kooli ajaleht

kulli.nommistu@aianduskool.ee

Koolitusjuht
Eda Gross
täienduskoolitused

eda.gross@aianduskool.ee
+372 5346 1209
ruum 333

Koolitusjuht
Elina Oeselg
täienduskoolitused

elina.oeselg@aianduskool.ee
+372 5667 1936
ruum 333

Õpilaskodu kasvataja
Lidia Sarja
Jõe ja Sireli õpilaskodud

lidia.sarja@aianduskool.ee
+372 514 0645
Jõe 8 õpilaskodu

Õppesõidu instruktor
Toomas Oja

toomas.oja@aianduskool.ee

Õpetaja
Leili Alaoja-Rein
lilleseade, etnograafiline taimeseade

leili.alaoja-rein@aianduskool.ee
ruum 104

Õpetaja
Merike Aomets
looduslikud taimed, looduslikud ilutaimed, avamaa lillekasvatus, rohttaimede paljundamine, sibullilled ja ajatamine

merike.aomets@aianduskool.ee
ruum 315

Õpetaja
Maret Hunt
võõrkeel

maret.hunt@aianduskool.ee

Õpetaja
Marek Jakobi
Sisekujunduse alused, ruumikujundus, materjaliõpetuse alused, lilleseade, lillede pakkimisõpetus

marek.jakobi@aianduskool.ee
ruum 101

Õpetaja
Keio Kaarlõp
aiandustehnoloogia

keio.kaarlop@aianduskool.ee
ruum 226

Õpetaja
Indrek Kaeli
lilleseade, ikebana, lilleseade disainid ja kompositsioonireeglid, fotograafia alused, uued suunad ja tehnikad lilleseades

indrek.kaeli@aianduskool.ee
ruum 102

Õpetaja
Hannes Rohtsalu
ökoloogia

Õpetaja
Tarmo Evestus
keskkonnatehnoloogiad, taime- ja loomaliigid, kooslused, pinnavormid; Eesti kalastik, keskkonnaalane seadusandlus, botaanika ja Eesti taimestik, regionaalplaneerimine, keskkonnaseire ja KMH

tarmo.evestus@aianduskool.ee

Õpetaja
Mari Kala
loodushariduslikud ja keskkonnahariduslikud õppeprogrammid

mari.kala@aianduskool.ee

Õpetaja
Maaja Kalle
silmuskudumise alusõpe

maaja.kalle@aianduskool.ee
ruum 216

Õpetaja
Ulve Kangro
Heegeldamise alusõpe, tekstiilide korrastamine ja säilitamine, tootearendus, pitsitehnikad

ulve.kangro@aianduskool.ee
ruum 216

Õpetaja
Lüüli Kiik
kangakudumine, fotograafia alused, veebiturundus, veebiportfoolio

luuli.kiik@aianduskool.ee
ruum 239

Õpetaja
Tairi Kruusma
taimekaitse, mahepõllumajandus, avamaa köögiviljandus, maheköögiviljandus

tairi.kruusma@aianduskool.ee
ruum 202

Õpetaja
Anu Käär
katmikala köögiviljandus

anu.kaar@aianduskool.ee
ruum 319

Õpetaja
Marko Laanes
joonestamise alused, masinate ja seadmete kasutamine ja hooldamine

marko.laanes@aianduskool.ee

Õpetaja
Kristiina Laurson
avamaa lillekasvatus ja ilutaimed avamaal

kristiina.laurson@aianduskool.ee

Õpetaja
Arvi Lepisk
looduskaitse, metsandus,
jäljed ja helid looduses, ornitoloogia

arvi.lepisk@aianduskool.ee
ruum 327

Õpetaja
Airi Loid
sisehaljastuse rajamine ja hooldamine

airi.loid@aianduskool.ee


Haldusjuht
Jano Narvik
õppehoonete ja kooli territooriumi haldus, hangete läbiviimine

jano.narvik@aianduskool.ee
+372 529 1650
ruum 240

Nooruse õpilaskodu administraator
Dairi Kokmann

dairi.kokmann@aianduskool.ee
+372 5333 3554
Nooruse 1 õpilaskodu

Nooruse õpilaskodu administraator
Lea Pedosk

lea.pedosk@aianduskool.ee
+372 5333 3554
Nooruse 1 õpilaskodu


Projektijuht
Janely Trahv
Erasmus+ õpiränded

janely.trahv@aianduskool.ee
+372 5400 4090
ruum 335

Infospetsialist 0,6
Lüüli Kiik
infokiri, kodulehe haldamine, reklaam, külaliste vastuvõtmine

luuli.kiik@aianduskool.ee
+372 5626 9222
ruum 239

IT spetsialist
Aleksei Raud
e-posti kasutajakontode loomine ja haldamine, tarkvara ja süsteemide haldamine

aleksei.raud@aianduskool.ee
ruum 306a

IT tugi
Peeter Huuse
riistvara haldamine

peeter.huuse@aianduskool.ee
ruum 306a


Õppeaia juht
Tea Juhani

tea.juhani@aianduskool.ee
+372 5689 4690
ruum 238

Puukooli aednik
Maiken Meensalu
istikute müük puukoolis, praktika juhendamine

maiken.meensalu@aianduskool.ee
+372 524 8301
praktikamaja Aianduse 6/2

Katmikala aednik
Esta Ruus
taimede ja toodangu müük õppekasvuhoones, praktika juhendamine

esta.ruus@aianduskool.ee
+372 5699 5373
õppekasvuhoone Aianduse 6/1

Aednik
Krista Tepaskind
praktika juhendamine õppeaias

krista.tepaskind@aianduskool.ee

Pargiaednik
Ille Rämmer
praktika juhendamine õppeaias

ille.rämmer@aianduskool.ee

Aednik
Ly Veeremaa

ly.veeremaa@aianduskool.ee


Direktor
Kalle Toom

kalle.toom@aianduskool.ee
+372 526 7774
ruum 243

Finantsjuht
Elle Häidkind

elle.haidkind@aianduskool.ee
+372 5626 6056
ruum 245

Haldusjuht
Jano Narvik

jano.narvik@aianduskool.ee
+372 529 1650
ruum 240

Õppejuht
Karin Kask

karin.kask@aianduskool.ee
+372 5333 2300
ruum 242

Maarja küla õpperühma õppejuht
Haimar Sokk

haimar.sokk@aianduskool.ee
+372 5637 3016

Personalispetsialist
Anneli Hirmo
protokollija

anneli.hirmo@aianduskool.ee
+372 516 6834
ruum 243

Üldainete juhtõpetaja
Katrin Kivistik
töötajate valitud esindaja

katrin.kivistik@aianduskool.ee
+372 528 8338
ruum 228

Õppeaia juht
Tea Juhani

tea.juhani@aianduskool.ee
+372 5689 4690
ruum 238

Õpilasesinduse presidentIngrid Jaggo

Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, HTMi kutsehariduspoliitika ja oskuste poliitika valdkond, peaekspert

Katri Mandel 

Eesti Töötukassa esindaja, Eesti Töötukassa Põlvamaa osakonna juhataja

Enel Liin 

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esindaja, Räpina vallavanem

Mari Kala 

Keskkonnaameti esindaja, Keskkonnaameti keskkonnahariduse ja kommunikatsiooni osakonna keskkonnateadlikkuse peaspetsialist

Margus Vahtramäe 

Eesti Aiandusliidu esindaja, Kanepi Aiand OÜ juhatuse liige

Priit Põldma

Eesti Aiandusliidu esindaja, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi aianduse osakonna lektor

Raivo Külasepp

Eesti Aiandusliidu esindaja, Grüne Fee Eesti AS juhataja

Tarmo Loid

Eesti Maastikuehitajate Liidu esindaja, VT Haljastus OÜ juhatuse liige

Virve Tuubel

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu esindaja, Eesti Rahva Muuseumi giid-metoodik

Ahti Lyra

Eesti Florist MTÜ esindaja; Eesti Florist MTÜ juhatuse liige, Lilleait OÜ juhatuse liige ja meisterflorist

Toomas Heering

Eesti Puitmajaliidu esindaja, Varola OÜ tegevjuht, juhatuse liige

EN