Aianduskooli lugu

Räpinas on aiandusharidust antud juba sada aastat, seega võib Räpinat liialdamata nimetada Eesti aianduse hälliks. Kooli tegevus sai alguse 1924. aasta 1. augustil, mil Räpina Reaalgümnaasium nimetati ümber  Võru maakonna Räpina avalikuks ühis-põllumajandusgümnaasiumiks. Reaalklassid kujundati ümber põllumajandusklassideks. Tänasel päeval Räpina Aianduskooli nime kandev ametikool on alates loomisest kandnud 17 erinevat nime ja 100aastase ajaloo vältel on aianduskooli juhtinud 15 koolijuhatajat/direktorit. Sajandi jooksul on aianduskooli hingekirja kogunenud enam kui 9000 vilistlast.

Aianduskool on tegutsenud järgnevate nimetuste all:

 • 1924/25 Võru maakonna Räpina avalik ühis-põllumajandusgümnaasium
 • 1925/26 Võru maakonna Räpina ühis-põllumajandusgümnaasium
 • 1926/27 Räpina Ühis-põllumajandusgümnaasium
 • 1928/29 Räpina Ühis-põllumajandusgümnaasiumi juures hakkas tööle iseseisva klassina üheaastane Räpina Põllu- ja Kodumajanduslik Täienduskool
 • 1929/30 Räpina Põllu- ja Kodumajanduslik Täienduskool muudeti kaheaastaseks
 • 1931/32 Gümnaasium suleti, töötama jäi Räpina Põllu- ja Kodumajanduslik Täienduskool
 • 1934 kool suletud
 • 1935-1938 Räpina Aiatööstuse kool
 • 1938-1941 Räpina Aianduskeskkool
 • 1.03.1941- 22.06.1941 Räpina Aiandustehnikum
 • 1941-1944 Räpina Kõrgem Aianduskool
 • 1944-1949 Räpina Aiandustehnikum ja Kodumajanduskool
 • 1949-1957 Räpina Aiandustehnikum ja Põllumajanduskool
 • 1958-1968 Räpina Aiandustehnikum
 • 1966-1974 Räpina Aianduse ja Mesinduse Kool
 • 1968-1992 Räpina Sovhoostehnikum
 • 1992-2001 Räpina Kõrgem Aianduskool
 • 1995-1996 liideti aianduskooliga 35 KKK ehituseriala grupp (1998 lõpetas 2. ja ühtlasi ka viimane ehitajate lend)
 • Alates 2001 – Räpina Aianduskool
1. lennu lõpetajad.
Keskkonnakaitse lõpetajad 2024.

Koolijuhid läbi aegade

 • 1924-1925  Ernst Aleksander Tekkel
 • 1925-1926  Johannes Amjärv
 • 1926-1931  Johannes Vitsut
 • 1931-1934  Valter Kivi
 • 1934 -1940  Endel Lamp
 • 1940 -1941  Jaan Sander
 • 1941-1944  Endel Lamp
 • 1944 -1948  Villem Raud
 • 1948 – 1950  Artur Meos
 • 1950 -1979  Bernhard Kärbis
 • 1979 -1986  Eino Peedel
 • 1986 -1995  Mati Kirotar
 • 1995 -2000  Valdur Madisson
 • 2000 – 2014  Heino Luiga
 • 2014 –          Kalle Toom

Direktori asetäitjad õppealal ehk õppejuhid

 • 1948-1950  Liidia Teelaht
 • 1950 – 1956  Ermi Ulpus
 • 1956 – 1963  Udo Kalaman
 • 1963 – 1965  Tõnu Terepson
 • 1965 – 1969  Endel Tallika
 • 1969 – 1980  Kalju Erik Haljasmägi
 • 1980 – 1983  Lembit Lokko
 • 1983 – 1991  Toivo Niiberg
 • 1991 – 2008  Malle Rätsep
 • 2008 – 2011  Siret Lillemäe
 • 2011 – 2017 Liina Palu
 • 2018 –        Karin Kask


Õppehooned

Esimesed kuuskümmend aastat, 1924-1984, tegutses aianduskool Sillapää lossis, mille Gustav Cristoph Eduard von Richter lasi aastatel 1836-1847 ehitada Võhandu jõe paremkaldale. 1855. aastal müüs Otto Magnus von Richter Räpina mõisa koos paberivabrikuga Peter Anton von Siversile. Poeg Alexander von Sivers oli mõisa viimane omanik enne Eesti Vabariigi poolt läbi viidud maareformi 1919. aastal. 1920. aastal anti Sillapää loss üle Räpina Reaalgümnaasiumile, mille tegevus jätkus 1924. aastast Räpina avalik ühis-põllumajandusgümnaasiumina.
Õppehoone, millest aianduskool tänasel päeval tegutseb, valmis 1984. aastal. Aastatel 2011-2012 läbis koolimaja põhjaliku renoveerimise.
Õppehoone avamine 1984. aastal.
Õppehoone pärast renoveerimist.

Aianduskooli juurde kuulub 8,5 ha suurune dendropark, mille algselt on kavandanud  arhitekt  Walter Moritz Alexander von Engelhardt segastiilis inglise-, prantsuse- ja metsapargina. Pargis kasvab üle 650 taksoni ilupuid ja põõsaid ning ta on üks liigirikkamatest Eestis. Koos õppeaia avamaa tootmispõldude, kollektsioonaia ja haljasaladega kuulub aianduskooli haldusalasse 35,05 ha Räpinat.

Üks õppekoht asub ka väljaspool Räpinat – Põlva vallas Kiidjärvel tegutseb aianduskooli Maarja küla õpperühm.

2024. aasta kevadel õpib aianduskoolis 125 õpilast statsionaarses õppes ning 627 mittestatsionaarses õppes. Aianduskoolis õppida 5 erialal: aednik, florist, keskkonnakaitse, maastikuehitaja ja tekstiilkäsitööline.

Aianduskool lauludes

Aianduskooli laul. Sõnad ja viis Aapo Ilves. 2024

Ma laulan Räpinast. Sõnad ja viis Aleksei Klaas.

Näpud mulda. Sõnad ja viis Vesikas ja Fofkin. 2018

ET