Loodusharidusprogrammid

Räpina Aianduskool pakub tasulisi loodusharidusprogramme üldhariduskoolide gruppidele.  

Mikromatk õite ja viljade maailma

Eesmärk:
Kinnistada õpilaste varasemaid botaanikaalaseid teadmisi läbi praktilise töö.
Arendada õpilaste käelist tegevust ja avardada nende silmaringi.
Sihtgrupp: 7.-9. klassi õpilane, loodushuviline
Grupi suurus: kuni 20 õpilast
Seos õppekavaga: Õpilane omandab teadmisi ja oskusi õite ja viljade ehitusest.
Õpitulemus: Õie kroonide erinevad tüübid ja viljade liigitus, kasutamine ja tähtsus.

Programmi toimumise koht ja kestvus:
toimub Räpina Aianduskoolis perioodil mai-juuni
kestab u 60 minutit

Tegevused:
Stereomikroskoobi abil erinevate õiekroonide vaatlemine, määramine ning kirjeldamine.
Enamlevinud viljade vaatlemine, määramine ja kirjeldamine.
Töölehe täitmine.

Kasutatavad õppemeetodid:
Vaatlus
Võrdlemine
Praktiline töö

Programmi läbiviijad:
Merike Aomets, Räpina Aianduskooli aianduse eriala õpetaja;
Õnne Rämmann, Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse eriala õpetaja.

Programmi maksumus: 75 €+KM

Lisainfo:
Õnne Rämmann
Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse õpetaja
onne.rammann@aianduskool.ee


Õpperetk „Päevaliblikad koduaias“

Õpperetke eesmärgiks on laiendada ja kinnistada teadmisi päevaliblikatest. Nende pilkupüüdev ja kirev seltskond on heaks teejuhiks looduse paremaks tundmaõppimiseks. Õpperetkel tutvustatakse liblika kehaehitust ja arengut munast valmikuni ja päevaliblikate röövikute toidutaimi koduaias. Tutvustatakse taimi, mille nektarist liblikad toituvad. Leitakse vastus küsimustele: Miks tuleb kasvama jätta nõgeseid ja ohakaid? Milline on liblikate osa taimede tolmeldamisel?
Õpperetke käigus saadakse tuttavaks erinevate päevaliblika liikidega, keda võib kohata koduaias. Programmis osalejad saavad võimaluse võrguga liblikaid püüda ja neid uurida.

Sihtgrupp: lihtsam käsitlus põhikooli I – II (III – V klass) ja keerulisem III kooliaste (VII – VIII klass)

Grupi suurus: kuni 20 õpilast + õpetaja

Seos õppekavaga: Loodusõpetus, bioloogia. Eestis elavad päevaliblikad ja nende seos meid ümbritseva loodusega. Igaühe looduskaitse.

Õppepäeva toimumise koht, aeg ja kestvus:
Õpperetke viiakse läbi Räpina Aianduskooli kollektsioonaias, kooliaias, pargis või niidul (võimalus õpperetk läbi viia osalejate kooli lähistel).

Aeg: Mai-juuni, september (või ka ainult tubase tööna aastaringselt, programmi lepitakse kokku vastavalt osalejate huvidele).

Kestvus: 1 – 2 tundi (kuni 120 min). Pikema väljasõidu korral kuni 4 tundi

Tegevused vastavalt soovile:

  • esitlus slaidiprogrammi kasutades liblika arengust (pääsusaba näitel)
  • esitlus Kagu-Eesti liblikatest
  • esitlus röövikute toidutaimedest
  • liblikaröövikute toidutaimede otsimine aiast
  • vaatlemine, milliseid õisi liblikad aias külastavad
  • liblikate püüdmine aiast ja nende uurimine vaatlustopsis
  • liblika välisehituse uurimine mikroskoopi kasutades
  • liblikateemalise ristsõna lahendamine või töölehe täitmine

Kasutatavad õppemeetodid:
Vaatlus, võrdlemine, praktiline töö.

Programmi läbiviija: Ain Piir, harrastusentomoloog

Lisainfo:
Aigi Salundi-Galitsin
Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse juhtõpetaja
aigi.salundi@aianduskool.ee

EN