Räpina Aianduskooli täiendusõppes on täiskasvanutel võimalus õppida erinevatel koolitustel kõikides aianduskoolis õpetatavates õppekavarühmades.

Oleme valmis korraldama kursusi ka teistes õppekavarühmades, kus omame materiaalseid  ressursse ja kvalifitseeritud õpetajaid ning praktikuid.

Aianduskooli täienduskoolitus pakub võimalust:

 • õppida nii tasulistel kui tasuta koolitustel,
 • kaasajastada tööalaseid teadmisi ja oskusi,
 • omandada uus või erialane lisaoskus,
 • õppida uus eriala esma- või ümberõppekursusel,
 • arendada elukestva õppe võtmepädevusi (nt. keeleoskus, digipädevus jt),
 • tellida koolitusi ja õppepäevi ettevõtte töötajatele nii Räpinas kui ettevõttes vastavalt tellija soovile,
 • osaleda koolitustel Eesti eri piirkondades vastavalt sihtgrupi olemasolule,
 • rakendada VÕTA võimalust https://www.aianduskool.ee/taotluste-ja-avalduste-vormid/

Muu oluline info:

 • Õppetöö toimub Räpina Aianduskooli õppehoonetes (kui kursuste kalendris ei ole märgitud teisiti) aadressil: Aianduse 6, Räpina, Räpina vald, Põlvamaa, kus paiknevad kaasaegselt sisustatud klassi- ja praktikaruumid.
 • Kokkuleppel koolituse tellijaga viime koolitust läbi ka tellija juures või kasutame ühiselt kokku lepitud tingimusi. Tellitud koolituste korral koostame õppekavad lähtuvalt tellija soovidest ja vajadustest.
 • Koolitusi viivad läbi Räpina Aianduskooli kogenud õpetajad, praktikud ning tublid koostööpartneritest lektorid, oma ala asjatundjad – vastava eriala spetsialistid ja praktikud.
 • Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Kursusel osalejal on võimalus ööbida kooli kaasaegses õpilaskodus. Majutuse broneerib kursusel osaleja ise tel: 5333 3554 Täpsem info: https://www.aianduskool.ee/opilaskodud/

Olete oodatud aianduskooli vaimu ja inspireerivat keskkonda oma meeltega tunnetama!

Vajad lisainfot? Võta ühendust: tel: 7961 549; 5346 1209; 56 671 936   koolitus@aianduskool.ee

Ootame Teie koolitussoove, ettepanekuid ja tagasisidet kursuste kohta SIIN

EN