Vitspunumine

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Maht: 14h
Toimumise aeg: R-L, 14.-15.veebruar 2020
Õppepäeva algus esimesel päeval kell 10.00
Õpetaja: Lasse Virolainen – omab 8 aastast töö- ja juhendamiskogemust intellektipuudega noortega SA Maarja Külas. Lisaks põhitööle tegeleb loodusmatkade ja õppeprogrammide läbiviimisega, juhendab erinevaid korvipunumise õpitubasid ning läbi viinud mitmeid vitspunumise kursusi.

Osalustasu: 75€

Palume koolitusele tulles kaasa võtta:

–        Oksakäärid
–       
Terav nuga
–       
Näpitstangid
–       
Kindad (soovituslikult nii õhemad kui ka veidi paksemad) töötamiseks okstega ja kaitsmaks oma käsi vigastuste eest
–        Võimalusel võtta kaasa paju- ja/või kontpuuvitsad 15-20 tk (0,3 – 0,7 cm läbimõõduga ühe aasta kasvud, st. vitstel ei ole külgharusid).

 Sihtgrupp:
Alustavad käsitöölised, töötud ning kõik looduslähedase eluviisiga käsitööd hindavad inimesed, kes soovivad naasta tööturule või laiendada oma ettevõtluse tegevusalasid.

Eesmärk: Koolituse eesmärgiks on tutvustada ja õpetada tarbekorvi ja -esemete valmistamist vitspunumistehnikas. Loodusest sobiliku materjali otsimist ja valimist vastavalt aastaajale.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
* Leiab iseseisvalt loodusest punumismaterjale.
* Planeerib tööks kuluvat aega, materjali kogust ja liiki.
* Punub ümar- ja lamepõhjalist tarbekorvi ja teisi tarbeesemeid.
* Lähtub ohutustehnika nõuetest.
* Materjali varumisel, tööprotsessis ja ka jääkide utiliseerimises lähtub keskkonnasäästlikkuse põhimõttest.

Kontaktõppes käsitletavad põhiteemad on:
* Punumismaterjalid (liigid, looduslikud kasvukohad, varumine, säilitamine)
* Tööriistad ja –vahendid
* Tööprotsessi ohutustehnika
* Töökoha organiseerimine ja korrashoid
* Tarbepunutised (ümarpõhjalised korvid jt. tarbeesemed)
* Sobivate okste valimine ja koorimata okste tööks ettevalmistamine
* Sobivad tehnoloogilised võtted, nende valimine
* Klassikalise kartulikorvi valmistamine (ümarkorv)
* Marja- ja seenekorvi punumine (lamedapõhjaline)
* Lillekorvi ja -vaniku punumine
* Keskkonnasäästlikkuse arvestamine nii materjali varumisel, tööprotsessis kui jääkide utiliseerimisel

Praktilise õppetegevuse kirjeldus:
Teoreetiline õppetegevus on tihedalt seotud praktilise õppetegevusega, milles on määravaks praktiline tegevus, mille alusel sisustatakse kahe õppepäeva tegevus kahe põhioskuse õppimisele:
* I õppepäeval valmistatakse ümara põhjaga tarbekorv (näit. kartulikorv)
* II õppepäeval valmistatakse lameda põhjaga tarbekorv, lillekorv, vanikut ja teisi tarbe- ja iluesemeid.

Kususel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine! Registreerumistähtaeg on 10.veebruar 2020 Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks või ärajätmiseks.

Täpsem info tel.: 796 1549; 5346 1209

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusele registreerumise vorm

Osaleja ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-mail *
Telefon *
Elukoha aadress *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud hariduse tase
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *
Lisainfo koolitajale
Arve saaja andmed, kui maksja pole koolitusel osaleja