Vitspunumine

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Maht: 14h
Toimumise aeg: 15. – 16. november 2019
Õppepäeva algus esimesel päeval kell 10.00
Õpetaja: Lasse Virolainen – omab 8 aastast töö- ja juhendamiskogemust intellektipuudega noortega SA Maarja Külas. Lisaks põhitööle tegeleb loodusmatkade ja õppeprogrammide läbiviimisega, juhendab erinevaid korvipunumise õpitubasid ning läbi viinud mitmeid vitspunumise kursusi.

Osalustasu: 75€

Palume koolitusele tulles kaasa võtta:

–        Oksakäärid
–       
Terav nuga
–       
Näpitstangid
–       
Kindad (soovituslikult nii õhemad kui ka veidi paksemad) töötamiseks okstega ja kaitsmaks oma käsi vigastuste eest
–        Võimalusel võtta kaasa paju- ja/või kontpuuvitsad 15-20 tk (0,3 – 0,7 cm läbimõõduga ühe aasta kasvud, st. vitstel ei ole külgharusid).

 Sihtgrupp:
Alustavad käsitöölised, töötud ning kõik looduslähedase eluviisiga käsitööd hindavad inimesed, kes soovivad naasta tööturule või laiendada oma ettevõtluse tegevusalasid.

Eesmärk: Koolituse eesmärgiks on tutvustada ja õpetada tarbekorvi ja -esemete valmistamist vitspunumistehnikas. Loodusest sobiliku materjali otsimist ja valimist vastavalt aastaajale.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
* Leiab iseseisvalt loodusest punumismaterjale.
* Planeerib tööks kuluvat aega, materjali kogust ja liiki.
* Punub ümar- ja lamepõhjalist tarbekorvi ja teisi tarbeesemeid.
* Lähtub ohutustehnika nõuetest.
* Materjali varumisel, tööprotsessis ja ka jääkide utiliseerimises lähtub keskkonnasäästlikkuse põhimõttest.

Kontaktõppes käsitletavad põhiteemad on:
* Punumismaterjalid (liigid, looduslikud kasvukohad, varumine, säilitamine)
* Tööriistad ja –vahendid
* Tööprotsessi ohutustehnika
* Töökoha organiseerimine ja korrashoid
* Tarbepunutised (ümarpõhjalised korvid jt. tarbeesemed)
* Sobivate okste valimine ja koorimata okste tööks ettevalmistamine
* Sobivad tehnoloogilised võtted, nende valimine
* Klassikalise kartulikorvi valmistamine (ümarkorv)
* Marja- ja seenekorvi punumine (lamedapõhjaline)
* Lillekorvi ja -vaniku punumine
* Keskkonnasäästlikkuse arvestamine nii materjali varumisel, tööprotsessis kui jääkide utiliseerimisel

Praktilise õppetegevuse kirjeldus:
Teoreetiline õppetegevus on tihedalt seotud praktilise õppetegevusega, milles on määravaks praktiline tegevus, mille alusel sisustatakse kahe õppepäeva tegevus kahe põhioskuse õppimisele:
* I õppepäeval valmistatakse ümara põhjaga tarbekorv (näit. kartulikorv)
* II õppepäeval valmistatakse lameda põhjaga tarbekorv, lillekorv, vanikut ja teisi tarbe- ja iluesemeid.

Kususel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine! Registreerumistähtaeg on 1.november 2019!  Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks või ärajätmiseks.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post *
Täienduskoolituse kursuse nimi
Aeg:
Koht
Põhjendus ja lisainfo

Koolituse eest tasuja andmed kui maksja pole sama isik


Maksja andmed