Viljapuude suvine hoolduslõikus

Pildi allikas: pixabay.com

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 11. juuli 2023 kell 10 – 13:15
Maht: 4 ak tundi
Hind: 45€
Juhendaja: Epp Säga, Räpina Aianduskooli puuviljanduse õpetaja, Jugari Aed perenaine.

Sihtrühm: Aednikud, haljastustöötajad, eraviljapuuaedade omanikud.
Koolituse alustamise nõuded: Algteadmised puittaimedest. Füüsiline võimekus redelil ja puu otsas ronida. 

Kursuse läbinu

sooritab viljapuude suvise hoolduslõikuse, et saada terveid ja sordile omaseid vilju ja vähendada kevadiste hooldustööde mahtu.

Õppe sisu:

Teoreetiline ja praktiline auditoorne õpe on omavahel tihedalt seotud, sest üks õppemeetod muutub sujuvalt teiseks. 
Auditoorne töö (1 ak) 
Viljapuude lõikamise ja kujundamise ajad, suvise lõikuse eripärad. 
Tööohutus, töövahendid. 
Praktiline töö (3 ak) 
Suvine hoolduslõikus, vesivõsude eemaldamine. 

Õppematerjalid ja vahendid õppetegevuses:
Kooli poolt: Oksakäärid, oksasaag, haavamääre, redel.  
Õppijal vaja kaasa võtta töökindad, redelil ja puu otsas töötamiseks sobilikud jalanõud.  

Koolitusjuht: Elina Oeselg, 56671936, elina.oeselg@aianduskool.ee

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse täienduskoolituse õppekorraldusega, sh olete teadlik, et vastavalt õppekorralduse punktidele 7.5 ja 7.6 säilib kursusele kohale ilmumata jätmise ja katkestamise korral täiemahuline koolitusarve tasumise kohustus.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo koolitusjuhilt. Räpina Aianduskoolil on õigus õppegrupi mittetäitumise korral toimumise aega edasi lükata või koolitus ära jätta.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust. Õppegrupi moodustab komisjon avalduste laekumise järjekorras!

Õppegrupis vabu kohti veel: 2

Kursusele registreerumise vorm

Ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-mail *
Telefon *
Elukoha aadress *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud hariduse tase
Lisainfo koolitajale
Maksja andmed
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *