Viljapuude paljundamine silmastamisega

 

Aeg ja koht: 04.08.2022  Räpina Aianduskool, Aianduse 6, algusega kell 10.00
Maht: 6 ak tundi
Hind: 55€
Juhendaja
: Sirje Tooding, Räpina Aianduskooli aianduse kutseõpetaja.

Sihtgrupp: 1.Erialase aegunud oskustega aiandusettevõtjad ning nende töötajad.

                    2. Puukooliga alustavad ja aiandusest huvituvad inimesed.

Koolituse läbinu:

  1. Oskab valida, varuda ja säilitada pookealuseid.
  2. Teab ja oskab kirjeldada silmastamise aegasid ning viise.
  3. Oskab silmastada ja kasutada lähtuvalt silmastamisviisist õigeid töövahendeid ja -võtteid.
  4. Oskab kirjeldada silmastatud taimede hooldamist.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse ÕK – Silmastamine ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 5 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust. Õppegrupi moodustab komisjon avalduste laekumise järjekorras!

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
Töökoht ja amet
Osaleja telefon *
E-post *
Elukoha aadress *
Haridustase *
Põhjendus ja lisainfo

Koolituse eest tasuja andmed kui maksja pole sama isik

Maksja andmed:
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *