Viljapuude lõikamine

Aeg: märts-aprill, õppepäev algab kell 10.00
Maht: 8 ak h
Hind: 80€ 
Juhendaja: Juta Lopp, Räpina Aianduskooli aianduse eriala kutseõpetaja.

Sihtgrupp: Erialase aiandusliku tasemehariduseta aiandushuvilised, koduaiapidajad.
NB!
 Kaasa võtta töökindad. Riietuda töö tegemiseks sobivalt ja soojalt ning varustada end niiskuskindlate jalanõudega (vastavalt ilmale).

Koolituse läbinu:

  • Teab enamlevinud võratüüpe
  • Valib kujundamiseks sobiva võratüübi
  • Määrab lõikustööde vajaduse
  • Kujundab noort viljapuud
  • Lõikab erinevas vanuses viljapuid

Lisainfo koolitusjuhilt: Eda Gross tel. 5346 1209, eda.gross@aianduskool.ee või koolitus@aianduskool.ee

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse ÕPPEKAVA(8h) ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 5 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algus edasi lükata või kursus ära jätta.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust kindlasti ühendust. Õppegrupi moodustab komisjon avalduste laekumise järjekorras!

Kursusele registreerumise vorm

Ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-mail *
Osaleja telefon *
Elukoha aadress *
Aeg ja koht *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud hariduse tase
Lisainfo koolitajale
Arve saaja andmed, kui maksja pole koolitusel osaleja
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *