Viljapuude lõikamine

Aeg ja koht: 06.04.2023, õppepäev algab kell 10.00  Tartumaal, Kambjas
Maht: 8 ak h
Hind: 75€ 
Juhendaja: Juta Lopp, Räpina Aianduskooli aianduse eriala kutseõpetaja. 

Koolitusjuht: Eda Gross, tel. 7961 549; 5346 1209

Sihtgrupp: Erialase aiandusliku tasemehariduseta aiandushuvilised, koduaiapidajad.
NB!
 Kaasa võtta töökindad, võimalusel oksakäärid. Riietuda töö tegemiseks sobivalt ja soojalt ning varustada end niiskuskindlate jalanõudega (vastavalt ilmale).

Koolituse läbinu:

  • Teab enamlevinud võratüüpe
  • Valib kujundamiseks sobiva võratüübi
  • Määrab lõikustööde vajaduse
  • Kujundab noort viljapuud
  • Lõikab erinevas vanuses viljapuid

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse ÕPPEKAVA(8h) ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust. Õppegrupi moodustab komisjon avalduste laekumise järjekorras!

NB! Räpina Aianduskool jätab endale õiguse õppegrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta.

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
Töökoht ja amet
Osaleja telefon *
E-post *
Elukoha aadress *
Haridustase *
Põhjendus ja lisainfo

Koolituse eest tasuja andmed kui maksja pole sama isik

Maksja andmed:
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *