Viljapuude lõikamise ja tüvede ravimise õppepäev

Pildi allikas Pixabay

Koht ja aeg:
I grupp:  R,19. märts 2021 Räpina Aianduskool Aianduse 6, Räpina (juhendaja S. Tooding)
II grupp: R, 9.aprill 2021 Nõos Koolituskoht täpsustamisel (juhendaja J.Lopp)
III grupp: N, 8. aprill 2021, Võrus, Võluvõru Koolituskeskuses (3.korrus), Räpina mnt.12 (juhendaja J. Lopp)

Maht: 8 ak tundi
Sihtgrupp: Erialase aiandusliku tasemehariduseta aiandushuvilised
Hind: 65€
Juhendaja: Räpina Aianduskooli aianduse õpetaja.

NB! Kaasa võtta töökindad, võimalusel oksakäärid.

Koolituse läbinu:

  • Teab enamlevinud võratüüpe
  • Valib kujundamiseks sobiva võratüübi
  • Määrab lõikustööde vajaduse
  • Kujundab noort viljapuud
  • Lõikab erinevas vanuses viljapuid

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
NB! Registreerumisvormi “Koht” reale märkige kindlasti millisel õppepäeval soovite osaleda!

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post *
Aeg:
Koht *
Põhjendus ja lisainfo

Koolituse eest tasuja andmed kui maksja pole sama isik

Maksja andmed:

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustab komisjon avalduste laekumise järjekorras.