Viljapuude lõikamise ja tüvede ravimise õppepäev

Arvestades hetkeolukorda riigis ning vastavalt Valitsuse 09.03.2021 korraldusele nr. 111 ei toimu ka kontaktseid täienduskoolitusi kuni 12. märtsini 2021. Seoses sellega jäävad kahjuks kõik viljapuude lõikamise koolitused ka sellel aastal ära.

I grupp:  UUS AEG!  T, 6.aprill 2021 Räpina Aianduskoolis Aianduse 6, Räpina (juhendaja J.Lopp) JÄÄB ÄRA!
II grupp: R, 9.aprill 2021 Reolas, Reola Kultuurimaja, Kambja vald, Tartumaa (juhendaja J.Lopp) JÄÄB ÄRA!
III grupp: N, 8. aprill 2021, Võrus, Võluvõru Koolituskeskuses (3.korrus), Räpina mnt.12 (juhendaja J. Lopp) JÄÄB ÄRA!

Maht: 8 ak tundi
Sihtgrupp: Erialase aiandusliku tasemehariduseta aiandushuvilised
Hind: 65€
Juhendaja: Räpina Aianduskooli aianduse õpetaja.

NB! Kaasa võtta töökindad, võimalusel oksakäärid.

Koolituse läbinu:

  • Teab enamlevinud võratüüpe
  • Valib kujundamiseks sobiva võratüübi
  • Määrab lõikustööde vajaduse
  • Kujundab noort viljapuud
  • Lõikab erinevas vanuses viljapuid

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
NB! Registreerumisvormi “Koht” reale märkige kindlasti millisel õppepäeval soovite osaleda!
Kontaktõppe piirangute tõttu jääb kursus ära!
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust. Õppegrupi moodustab komisjon avalduste laekumise järjekorras.