Viljapuude lõikamine ja tüvede ravimine

Koht ja aeg:
I grupp: märts-aprill 2020 Nõo Kultuurimaja, Voika 23, Nõo, Tartumaa
II grupp:  20. märts 2020 Räpina Aianduskool Aianduse 6, Räpina
III grupp: 3. aprill 2020, Võluvõru Koolituskeskuses – III korrus, Räpina mnt.12, Võru

Maht: 8 ak tundi
Sihtgrupp: Erialase aiandusliku tasemehariduseta aiandushuvilised
Hind: 60€

Juhendaja: Räpina Aianduskooli aianduse õpetaja.

Koolituse läbinu:

  • Teab enamlevinud võratüüpe
  • Valib kujundamiseks sobiva võratüübi
  • Määrab lõikustööde vajaduse
  • Kujundab noort viljapuud
  • Lõikab erinevas vanuses viljapuid

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
NB! Registreerumisvormi “Koht” reale märkige kindlasti millisel õppepäeval soovite osaleda!

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post
Aeg:
Koht *
Põhjendus ja lisainfo

Koolituse eest tasuja andmed kui maksja pole sama isik

Maksja andmed:

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustab komisjon avalduste laekumise järjekorras.