Viljapuude lõikamise ja tüvede ravimise õppepäev

 

 

Aeg ja koht: 25.03.2022   Räpina Aianduskool, Aianduse 6, algusega kell 10.00 (1gr) ÕPPEGRUPP  TÄITUNUD
                    01.04.2022 Tartumaal, Kambjas, algusega kell 10.00 ÕPPEGRUPP TÄITUNUD
                    01.04.2022 Räpina Aianduskool, Aianduse 6, algusega kell 10.00 (2.gr.)

Maht: 8 ak tundi
Hind: 70€
Juhendajad: Räpinas Sirje Tooding, Räpina Aianduskooli aianduse kutseõpetaja.

Tartumaal Juta Lopp, Räpina Aianduskooli aianduse kutseõpetaja

Sihtgrupp: Erialase aiandusliku tasemehariduseta aiandushuvilised, koduaiapidajad.
NB!
Kaasa võtta töökindad, võimalusel oksakäärid.

Koolituse läbinu:

  • Teab enamlevinud võratüüpe
  • Valib kujundamiseks sobiva võratüübi
  • Määrab lõikustööde vajaduse
  • Kujundab noort viljapuud
  • Lõikab erinevas vanuses viljapuid

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust. Õppegrupi moodustab komisjon avalduste laekumise järjekorras!
Registreerumine lõppenud.