Viljapuude lõikamine ja hooldamine

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Kursuse toimumise koht ja aeg:
Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina 29.03.-06.04.2018 Koolituspäevad: 29.03., 05. 04. ja 06.04.
Võrumaa, VASTSELIINA Vastseliina Rahvamaja  23.03.-13.04.2018  Koolituspäevad: 23.03., 12.04. ja 13.04.
Tartumaa, REOLA KULTUURIMAJA Uhti küla, Kambja vald (Tartu – Võru mnt ääres, ca 7 km Tartu linna piirist) 04.- 06.04.2018

Koolituspäevade algus igal pool kell 9.00!

Maht: 24 tundi

Sihtrühm:

  • Erialase aiandusliku tasemehariduseta või aegunud oskustega põllumajandus- ja
    aiandusettevõtjad ning nende töötajad.
  • Aegunud tasemeharidusega 50+ ja madalama haridustasemega inimesed, kes soovivad
    alustada aianduslikku ettevõtlust.

Koolituse edukaks läbimiseks peaks olemas olema algteadmised viljapuude kasvutingimustest.

Koolituse läbinu :
Teab enamlevinud võratüüpe
 Valib kujundamiseks sobiva võratüübi
 Määrab lõikustööde vajaduse
 Kujundab noort viljapuud
 Lõikab erinevas vanuses viljapuid
 Ravib viljapuude tüvekahjustusi

ÕK Viljapuude lõikamine ja hooldamine

Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit