Viljapuude ja marjapõõsaste kujundus- ja noorenduslõikus

Koht: Sotkara talu, Kärasi küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Aeg: 25.03.2022  NB! ÕPPEGRUPP TÄITUNUD!
Maht: 8 ak h
Hind: Tellitud koolitus Mustvee valla elanikele. Eelistatud Mustvee valla elanikud. Vabade kohtade olemasolul võimalus osaleda ka teistel osalustasu 70€ 
Juhendaja: Juta Lopp, Räpina Aianduskooli aianduse eriala kutseõpetaja

Sihtgrupp: Erialase aiandusliku tasemehariduseta aiandushuvilised, koduaiapidajad.
NB!
 Kaasa võtta töökindad, võimalusel oksakäärid. Riietuda töö tegemiseks sobivalt ja soojalt ning varustada end niiskuskindlate jalanõudega (vastavalt ilmale). Lõuna kohapeal lisatasu eest.

Koolituse läbinu:

  • Teab enamlevinud võratüüpe
  • Valib kujundamiseks sobiva võratüübi
  • Määrab lõikustööde vajaduse
  • Kujundab noort viljapuud
  • Lõikab erinevas vanuses viljapuid

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust. Õppegrupi moodustab komisjon avalduste laekumise järjekorras!
Registreerumine lõppenud.