Vilistlaskogu üldkogu koguneb 7. novembril

Räpina Aianduskooli Vilistlaskogu üldkogu koosolek
toimub 07. novembril Räpina Loomemajas algusega kell 14.00
(Kutsetega)

Lähem info: Virge Mastik virge.mastik@aianduskool.ee, tel 5363 6120