Sisseastumisvestlused 23. augustil

Sisseastumisvestlused statsionaarsesse (päevasesse) õppesse kandideerijatega toimuvad 23. augustil kell 9.00-14.00. Vestluste toimumise ruumid leiate koolimajja paigaldatud viitade abil. 

Vestluste toimumise päeval on võimalik tutvuda õpilaskodudega. Tutvustused toimuvad kell 11 ning 13. 

 

Teade avaldatud 16.08.2022.