Veebiturundus väikeettevõtjale

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 8. aprill – juuni 2021 

Õppepäevad toimuvad paarispäevadena neljapäeviti ja reedeti. Neljapäevadel alustame õppepäevaga kell 13.00 ja reedeti kell 9.00.

Planeeritud esimesed õppepäevad on:
 N-R, 8.-9.aprill,
 N-R, 29.-30.aprill
 N-R, 13.-14.mai.
 Kolme viimase õppepäeva kuupäevad selguvad veebruaris.

Maht: 62 ak tundi (54 kontakttundi ja 8 tundi iseseisev töö)
Koolitaja: Inga Talvis

Sihtgrupp:
Mikro- ja väikeettevõtjad käsitöö, põllumajanduse, maaturismi sektoris:
* Ettevõtlusega alustav või juba tegutsev väikeettevõtja käsitöö, põllumajanduse või maaturismi sektoris, kellel puudub ettevalmistus toodete veebipõhiseks müügiks;
* aegunud oskustega inimesed, kellel on soov hakata ise enda tööandjaks aga puuduvad oskused oma toodete/teenuste turundamiseks.

Koolituse alustamise nõuded: Arvutioskus algtasemel (OSKA kriteeriumite järgi)

Õpiväljundid:

  1. Loob ja haldab kodulehte/blogi ja Facebooki kontot ning kasutab neid turunduseesmärkidel.
  2. Loob ja haldab Instagrami kontot, ning kasutab Instagrami
    turunduseesmärkidel
  3. Teeb oma toodete turundamiseks blogisse sobiva regulaarsusega ja pildimaterjaliga illustreeritud asjakohaseid sissekandeid
  4. Lavastab ja pildistab toote müüki toetavaid fotosid
  5. Loob vabavaraliste veebiprogrammide abil oma turunduseesmärkidele vastavaid reklaammaterjale, plakateid, kuulutusi jms

Hind: Rahastamise otsus on veel kinnitamata. Kui kursuse rahastus kinnitust ei saa, siis toimub kursus tasulisena, mille osalustasu 225€.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusele registreerumise vorm

Nimi *
Isikukood *
Aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post: *
Põhjendus ja lisainfo *

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.