Veebiturundus väikeettevõtjale

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 29.04. – 11.06.2021 UUS AEG!

Planeeritud õppepäevad on:

Ipäev 29.04.21 (6 ak tundi): veebiõpe keskkonnas Google Meet
II  päev 30.04.21 (6 ak tundi): veebiõpe keskkonnas Google Meet
III  päev 6.05.21 (6 ak tundi): veebiõpe keskkonnas Google Meet
IV  päev 13.05.21 (6 ak tundi): kontaktõpe
V  päev 14.05.21 (6 ak tundi): kontaktõpe
VI  päev 27.05.21 (6 ak tundi):  kontaktõpe
VII  päev 28.05.21(6 ak tundi): kontaktõpe
VII  päev 10.06.21 (6 ak tundi): kontaktõpe
IX  päev 11.06.21 (6 ak tundi): kontaktõpe

1.– 3.päeva veebiõppe ajakava                                                  Kontaktõppe ajakava N ja R:

Veebiõppes

9.00 – 10.30 õppetegevus
10.30 – 10.45 paus
10.45 – 12.15 õppetegevus
12.15 – 13.00 lõuna
13.00 – 14.30 õppetegevus    

Neljapäeviti

12.30 – 14.00 õppetegevus
14.00 – 14.15 paus
14.15 – 15.45 õppetegevus
15.45 – 16.00 paus
16.00 – 17.30 õppetegevus

Reedeti

9.00 – 10.30 õppetegevus
10.30 – 10.45 paus
10.45 – 12.15 õppetegevus
12.15 – 13.00 lõuna
13.00 – 14.30 õppetegevus

Maht: 62 ak tundi (54 kontakttundi ja 8 tundi iseseisev töö)
Koolitaja: Inga Talvis

Sihtgrupp:
Mikro- ja väikeettevõtjad käsitöö, põllumajanduse, maaturismi sektoris:
* Ettevõtlusega alustav või juba tegutsev väikeettevõtja käsitöö, põllumajanduse või maaturismi sektoris, kellel puudub ettevalmistus toodete veebipõhiseks müügiks;
* aegunud oskustega inimesed, kellel on soov hakata ise enda tööandjaks aga puuduvad oskused oma toodete/teenuste turundamiseks.

Koolituse alustamise nõuded: Arvutioskus algtasemel (OSKA kriteeriumite järgi)

Õpiväljundid:

  1. Loob ja haldab kodulehte/blogi ja Facebooki kontot ning kasutab neid turunduseesmärkidel.
  2. Loob ja haldab Instagrami kontot, ning kasutab Instagrami
    turunduseesmärkidel
  3. Teeb oma toodete turundamiseks blogisse sobiva regulaarsusega ja pildimaterjaliga illustreeritud asjakohaseid sissekandeid
  4. Lavastab ja pildistab toote müüki toetavaid fotosid
  5. Loob vabavaraliste veebiprogrammide abil oma turunduseesmärkidele vastavaid reklaammaterjale, plakateid, kuulutusi jms

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 19.01.2021 käskkirja nr 1.1-2/21/23 alusel.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest (10€/öö) kooli õpilaskodus, Nooruse 2, Räpina. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusele registreerumise vorm

Nimi *
Isikukood *
Elukoha aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post: *
Põhjendus ja lisainfo *

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.