Veebiturundus väikeettevõtjale

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 19.01. – 10.02.2023   NB! Õppegrupp täitunud! Kursusele registreerumine lõppenud.
Maht: 64 ak tundi (54 kontakttundi)
Õppepäevad: Õppepäevad toimuvad kontaktkoolitusena kohapeal neljapäeviti kell 12.00 – 18.20 ja reedeti kell 9.00-15.05
I päev N, 19.jaan. (7 ak tundi)
II päev R, 20.jaan. (7ak tundi)
III päev N, 26.jaan. (7 ak tundi)
IV päev R, 27.jaan (7 ak tundi)
V päev N,  2.veebr. (7 ak tundi)
VI päev R,  3.veebr. (6 ak tundi)
VII päev N, 9.veebr. (7 ak tundi)
VIII päev R, 10.veebr. (6 ak tundi)

Koolitaja: Inga Talvis, Räpina Aianduskooli koostööpartner üle 5.aasta. Täiskasvanute koolituskogemus 14 aastat ja veebiturunduse koolitusi on läbi viinud 7 aastat.

Sihtgrupp:
Mikro- ja väikeettevõtjad käsitöö, põllumajanduse, maaturismi sektoris:
* Ettevõtlusega alustav või juba tegutsev väikeettevõtja käsitöö, põllumajanduse või maaturismi sektoris, kellel puudub ettevalmistus toodete veebipõhiseks müügiks;
* aegunud oskustega inimesed, kellel on soov hakata ise enda tööandjaks aga puuduvad oskused oma toodete/teenuste turundamiseks.

Koolituse alustamise nõuded: Arvutioskus algtasemel (OSKA kriteeriumite järgi)

Õpiväljundid:

  1. Loob ja haldab kodulehte/blogi ja Facebooki kontot ning kasutab neid turunduseesmärkidel.
  2. Loob ja haldab Instagrami kontot, ning kasutab Instagrami
    turunduseesmärkidel
  3. Teeb oma toodete turundamiseks blogisse sobiva regulaarsusega ja pildimaterjaliga illustreeritud asjakohaseid sissekandeid
  4. Lavastab ja pildistab toote müüki toetavaid fotosid
  5. Loob vabavaraliste veebiprogrammide abil oma turunduseesmärkidele vastavaid reklaammaterjale, plakateid, kuulutusi jms

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 22.08.2022 käskkirja nr 1.1 2/22/252 alusel.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave: 

Majutusvõimalused Räpinas:
• Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete. NB! Piiratud kohtade arv.
• Räpina Hotell, Tartu mnt 2, Räpina linn. Kontakttelefonid: 7300460; 53003805
• Räpina Apartment, hariduse 3-4, Räpina linn. Kontakttelefon: 523 4202
• Maarjamäe maja, Köstrimäe küla, Räpina vald (4,6 km aianduskoolist). Kontakttelefon: 529 2478

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumine lõppenud

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.