Veebiturundus väikeettevõtjale

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 27.10. – 10.12.2021

Planeeritud õppepäevad on:

I päev   K, 27.10.21 (6 ak tundi): veebikeskkonnas Google Meet
II päev  N, 28.10.21 (6 ak tundi): veebikeskkonnas Google Meet
III päev R, 29.10.21 (6 ak tundi): veebikeskkonnas Google Meet
IV päev N, 04. 11.21 (6 ak tundi): kontaktõpe
V päev  R, 05.11.21 (6 ak tundi): kontaktõpe
VI päev N, 18.11.21 (6 ak tundi): kontaktõpe
VII päev R, 19.11.21 (6 ak tundi): kontaktõpe
VII päev N, 02.12.21,  (6 ak tundi): kontaktõpe
IX päev  R, 03.12.21 (6 ak tundi): kontaktõpe

Kursus algab kolmapäeval, 27. oktoobril veebikeskkonnas Google Meet. Järgnevad õppepäevad toimuvad neljapäeviti ja reedeti (näit. 28.-29.okt ja siis üle nädala). Täpsem ajakava tuleb 11.oktoobriks.

 

 

 

Maht: 62 ak tundi (54 kontakttundi ja 8 tundi iseseisev töö)
Koolitaja: Inga Talvis

Sihtgrupp:
Mikro- ja väikeettevõtjad käsitöö, põllumajanduse, maaturismi sektoris:
* Ettevõtlusega alustav või juba tegutsev väikeettevõtja käsitöö, põllumajanduse või maaturismi sektoris, kellel puudub ettevalmistus toodete veebipõhiseks müügiks;
* aegunud oskustega inimesed, kellel on soov hakata ise enda tööandjaks aga puuduvad oskused oma toodete/teenuste turundamiseks.

Koolituse alustamise nõuded: Arvutioskus algtasemel (OSKA kriteeriumite järgi)

Õpiväljundid:

  1. Loob ja haldab kodulehte/blogi ja Facebooki kontot ning kasutab neid turunduseesmärkidel.
  2. Loob ja haldab Instagrami kontot, ning kasutab Instagrami
    turunduseesmärkidel
  3. Teeb oma toodete turundamiseks blogisse sobiva regulaarsusega ja pildimaterjaliga illustreeritud asjakohaseid sissekandeid
  4. Lavastab ja pildistab toote müüki toetavaid fotosid
  5. Loob vabavaraliste veebiprogrammide abil oma turunduseesmärkidele vastavaid reklaammaterjale, plakateid, kuulutusi jms

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 03.08.2021 käskkirja nr 1.1-2/21/201 alusel.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave: 

Maajutusvõimalused Räpinas:
• Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete. NB! Piiratud kohtade arv.
• Räpina Hotell, Tartu mnt 2, Räpina linn. Kontakttelefonid: 7300460; 53003805
• Räpina Apartment, hariduse 3-4, Räpina linn. Kontakttelefon: 523 4202
• Maarjamäe maja, Köstrimäe küla, Räpina vald (4,6 km aianduskoolist). Kontakttelefon: 529 2478

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusele registreerumise vorm

Nimi *
Isikukood *
Elukoha aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post: *
Põhjendus ja lisainfo *

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.