Vastuvõtukorraldus erialade kaupa

PÕHIHARIDUSE NÕUDETA
2. taseme kutseõpe
ÕppekavaÕppekava mahtÕppevormÕppeaegVastuvõtutingimusedVäljund, märkused
Abiaednik60 EKAPstatsionaarne koolipõhine1 aVASTUVÕTT on lõppenud!õpilasele, kelle kodune keel on vene keel
PÕHIHARIDUSE BAASIL
4. taseme kutsekeskharidusõpe
Õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid.
ÕppekavaÕppekava mahtÕppevormÕppeaegVastuvõtutingimusedVäljund, märkused
Maastikuehitaja210 EKAPstatsionaarne koolipõhine3,5 avastuvõtt jätkub 17. augustini 2020kutse + keskharidus
Aednik180 EKAPstatsionaarne koolipõhine3 avastuvõtt jätkub 17. augustini 2020kutse + keskharidus
Florist180 EKAPstatsionaarne koolipõhine3 avastuvõtt jätkub 17. augustini 2020kutse + keskharidus
PÕHI- ja KESKHARIDUSE BAASIL
(vähemalt põhiharidus)
4. taseme kutseõpe 
ÕppekavaÕppekava mahtÕppevormÕppeaegVastuvõtutingimusedVäljund, märkused
Maastikuehitaja150 EKAPstatsionaarne koolipõhine2,5 avastuvõtt jätkub 17. augustini 2020kutse
                                             150 EKAPmittestatsionaarne 2,5 avastuvõtt jätkub 17. augustini 2020kutse
Aednik120 EKAPstatsionaarne koolipõhine2 avastuvõtt jätkub 17. augustini 2020kutse
mittestatsionaarne2 aVASTUVÕTT on lõppenud!kutse
Florist120 EKAPstatsionaarne koolipõhine2 avastuvõtt jätkub 17. augustini 2020kutse
mittestatsionaarne 2 avastuvõtt jätkub 17. augustini 2020kutse
Tekstiilkäsitöö120 EKAPmittestatsionaarne2 aVASTUVÕTT on lõppenud!kutse
KESKHARIDUSE BAASIL
5. taseme kutseõpe
ÕppekavaÕppekava mahtÕppevormÕppeaegVastuvõtutingimused
Keskkonnakaitse140 EKAPstatsionaarne koolipõhine2,5 avastuvõtt jätkub 17. augustini 2020
mittestatsionaarne2,5 avastuvõtt jätkub 17. augustini 2020
MAARJA KÜLA ÕPPERÜHM
2. taseme kutseõpe
Õpinguid võivad alustada eelkutseõppe läbinud intellektipuudega inimesed, kes on lõpetanud põhikooli toimetulekukooli õppekava alusel.
ÕppekavaÕppekava mahtÕppevormÕppeaegVastuvõtutingimusedVäljund, kutse
Abiaednik120 EKAPstatsionaarne koolipõhine2 aEelkutseõppe perioodi* läbimine Maarja KülasAbiaednik, tase 2, osakutsed: istutaja, tase 2 aiakultuuride hooldaja, tase 2
* Eelkutseõppe periood: aiandusalane laager Maarja Külas toimub 6.–7. juulil või 3.–8. augustil 2020. Laagri jooksul hinnatakse kutsesobivust. Eelkutseõppe perioodil osalemiseks saata e-mail õpperühma õppejuhile Huko Laanojale, huko.laanoja@aianduskool.ee, tel. 5396 7369.