Vastuvõtu korraldus erialade kaupa

PÕHIHARIDUSE BAASIL

Õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid.

ÕppekavaMaht /õppeaegÕppevormVastuvõtutingimused Väljund
Nooremaednik
3. taseme kutseõpe
60 EKAP / 1astatsionaarne
koolipõhine
vastuvõtt kuni 15.08.21,
vestlus 18. augustil kell 9.00- 14.00
kutse
Aednik
4. taseme kutsekeskharidusõpe
180 EKAP / 3 astatsionaarne koolipõhinevastuvõtt kuni 15.08.21,
vestlus 18. augustil kell 9.00- 14.00
kutse + keskharidus
Florist
4. taseme kutsekeskharidusõpe
180 EKAP / 3 astatsionaarne koolipõhinevastuvõtt kuni 15.08.21,
vestlus 18. augustil kell 9.00- 14.00
kutse + keskharidus
Maastikuehitaja
4. taseme kutsekeskharidusõpe
210 EKAP / 3,5 astatsionaarne koolipõhinevastuvõtt kuni 15.08.21,
vestlus 18. augustil kell 9.00- 14.00
kutse + keskharidus

PÕHI- ja KESKHARIDUSE BAASIL

Õpingute alustamiseks nõutav vähemalt põhiharidus.

ÕppekavaMaht /õppeaegÕppevormVastuvõtutingimused Väljund
Nooremaednik
3. taseme kutseõpe
60 EKAP / 1amittestatsionaarne
vastuvõtt kuni 15.08.21
Õppetöö algus novembris 2021.
kutse
Noorem-maastikuehitaja
3. taseme kutseõpe
60 EKAP / 1amittestatsionaarne
vastuvõtt kuni 15.08.21
Õppetöö algus novembris 2021.
kutse
Aednik
4. taseme kutseõpe
120 EKAP / 2 astatsionaarne koolipõhinevastuvõtt kuni 15.08.21,
vestlus 18. augustil kell 9.00- 14.00
kutse
Florist
4. taseme kutseõpe
120 EKAP / 2 astatsionaarne koolipõhinevastuvõtt kuni 15.08.21,
vestlus 18. augustil kell 9.00- 14.00
kutse
Maastikuehitaja
4. taseme kutseõpe
150 EKAP / 2,5 astatsionaarne koolipõhinevastuvõtt kuni 15.08.21,
vestlus 18. augustil kell 9.00- 14.00
kutse
Tekstiilkäsitöö
4. taseme kutseõpe
120 EKAP / 2 amittestatsionaarne vastuvõtt kuni 15.08.21,
vestlus 18. augustil - aeg lepitakse individuaalselt kokku
kutse

KESKHARIDUSE BAASIL

Õpingute alustamiseks nõutav keskharidus.

ÕppekavaMaht /õppeaegÕppevormVastuvõtutingimused
Keskkonnakaitse
5. taseme kutseõpe
140 EKAP / 2,5astatsionaarne
vastuvõtt kuni 15.08.21,
vestlus 18. augustil kell 9.00- 14.00

HEV KUTSEÕPE

Õpinguid võivad alustada eelkutseõppe läbinud intellektipuudega inimesed, kes on lõpetanud põhikooli toimetulekukooli õppekava alusel.

ÕppekavaMaht /õppeaegÕppevormVastuvõtutingimused
Abiaednik
2. taseme kutseõpe
120 EKAP / 2astatsionaarne, koolipõhine
vastuvõtt kuni 01.08.21
Info Maarja küla õpperühma õppejuhilt
huko.laanoja@aianduskool.ee, tel 5396 7369.
Kutsevalik
2. taseme kutseõpe
60 EKAP / 1astatsionaarne, koolipõhine
vastuvõtt kuni 01.08.21
Info Maarja küla õpperühma õppejuhilt
huko.laanoja@aianduskool.ee, tel 5396 7369.

>> Sisseastumiseks vajalikud dokumendid