Vastuvõtukorraldus erialade kaupa

               
PÕHIHARIDUSE NÕUDETA              
2. taseme kutseõpe              
Õppekava   Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtutingimused Väljund, märkused  
Abiaednik   60 EKAP statsionaarne koolipõhine 1 a

vastuvõtt kuni 10.05.21 

vestlused 11.05- 21.05.21 (võetakse ühendust)

õpilasele, kelle kodune keel on vene keel
PÕHIHARIDUSE BAASIL              
4. taseme kutsekeskharidusõpe              
                 
Õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid.    
                 
Õppekava   Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtutingimused Väljund, märkused  
Maastikuehitaja   210 EKAP statsionaarne koolipõhine 3,5 a

vastuvõtt kuni 05.07.21
vestlus 06. juulil kell 9.00- 14.00

kutse + keskharidus  
Aednik   180 EKAP statsionaarne koolipõhine 3 a vastuvõtt kuni 05.07.21
vestlus 06. juulil kell 9.00- 14.00
kutse + keskharidus  
Florist   180 EKAP statsionaarne koolipõhine 3 a

vastuvõtt kuni 05.07.21
vestlus 06. juulil kell 9.00- 14.00

kutse + keskharidus  
PÕHI- ja KESKHARIDUSE BAASIL              
                 
(vähemalt põhiharidus)              
                 
4. taseme kutseõpe               
Õppekava   Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtutingimused Väljund, märkused  
Maastikuehitaja   150 EKAP statsionaarne koolipõhine 2,5 a

vastuvõtt kuni 05.07.21
vestlus 06. juulil kell 9.00- 14.00

kutse    
                                                150 EKAP mittestatsionaarne 2,5 a

vastuvõtt kuni 05.07.21
vestlus (soovi korral) 06.07.21 kell 10, 11, 13 või 14

kutse  
Aednik   120 EKAP statsionaarne koolipõhine 2 a

vastuvõtt kuni 05.07.21
vestlus 06. juulil kell 9.00- 14.00

kutse    
    120 EKAP mittestatsionaarne 2 a

vastuvõtt kuni 05.07.21
vestlus (soovi korral) 06.07.21 kell 10, 11, 13 või 14

kutse    
                 
                 
Florist   120 EKAP statsionaarne koolipõhine 2 a vastuvõtt kuni 05.07.21
vestlus 06. juulil kell 9.00- 14.00
kutse    
    120 EKAP mittestatsionaarne 2 a vastuvõtt kuni 05.07.21
vestlus (soovi korral) 06.07.21 kell 10, 11, 13 või 14
kutse    
                 
Tekstiilkäsitöö   120 EKAP mittestatsionaarne 2 a

vastuvõtt kuni 05.07.21
vestlus 06.07.21 
(aeg lepitakse kokku)

kutse    
KESKHARIDUSE BAASIL              
5. taseme kutseõpe              
Õppekava   Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtutingimused      
Keskkonnakaitse   140 EKAP statsionaarne koolipõhine 2,5 a vastuvõtt kuni 05.07.21
vestlus 06. juulil kell 9.00- 14.00
     
    140 EKAP mittestatsionaarne 2,5 a vastuvõtt kuni 05.07.21
vestlus (soovi korral) 06.07.21 kell 10, 11, 13 või 14
     
MAARJA KÜLA ÕPPERÜHM              
2. taseme kutseõpe              
                 
Õpinguid võivad alustada eelkutseõppe läbinud intellektipuudega inimesed, kes on lõpetanud põhikooli toimetulekukooli õppekava alusel.
                 
Õppekava   Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtutingimused Väljund, kutse  
Abiaednik   120 EKAP statsionaarne koolipõhine 2 a

vastuvõtt kuni 28.06.21
Info Maarja küla õppejuhilt
huko.laanoja@aianduskool.ee, tel 5396 7369.

 
 
Kutsevalik   60 EKAP statsionaarne koolipõhine 1 a

vastuvõtt kuni 28.06.21
Info Maarja küla õppejuhilt
huko.laanoja@aianduskool.ee, tel 5396 7369.