Vastuvõtukorraldus erialade kaupa

PÕHIHARIDUSE NÕUDETA
3. taseme kutseõpe
ÕppekavaÕppekava mahtÕppevormÕppeaegVastuvõtutingimusedVäljund, märkused
Nooremaednik60 EKAPstatsionaarne koolipõhine1 avestlus 7. juulil 2020 kell 10.00-14.00 (endale sobival ajal)õpilasele, kelle kodune keel on vene keel
PÕHIHARIDUSE BAASIL
4. taseme kutsekeskharidusõpe
Õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid.
ÕppekavaÕppekava mahtÕppevormÕppeaegVastuvõtutingimusedVäljund, märkused
Maastikuehitaja210 EKAPstatsionaarne koolipõhine3,5 avestlus 7. juulil 2020 kell 10.00-14.00 (endale sobival ajal)kutse + keskharidus
Aednik180 EKAPstatsionaarne koolipõhine3 avestlus 7. juulil 2020 kell 10.00-14.00 (endale sobival ajal)kutse + keskharidus
Florist180 EKAPstatsionaarne koolipõhine3 avestlus 7. juulil 2020 kell 10.00-14.00 (endale sobival ajal)kutse + keskharidus
PÕHI- ja KESKHARIDUSE BAASIL
(vähemalt põhiharidus)
4. taseme kutseõpe 
ÕppekavaÕppekava mahtÕppevormÕppeaegVastuvõtutingimusedVäljund, märkused
Maastikuehitaja150 EKAPstatsionaarne koolipõhine2,5 avestlus 7. juulil 2020 kell 10.00-14.00 (endale sobival ajal)kutse
                                             150 EKAPmittestatsionaarne 2,5 a motivatsioonikiri, soovituslik vestlus 7. juulil kell 10, 11, 13 või 14 (endale sobival täistunnil)kutse
Aednik120 EKAPstatsionaarne koolipõhine2 avestlus 7. juulil 2020 kell 10.00-14.00 (endale sobival ajal)kutse
mittestatsionaarne2 amotivatsioonikiri, soovituslik vestlus 7. juulil kell 10, 11, 13 või 14 (endale sobival täistunnil)kutse
Florist120 EKAPstatsionaarne koolipõhine2 avestlus 7. juulil 2020 kell 10.00-14.00 (endale sobival ajal)kutse
mittestatsionaarne 2 amotivatsioonikiri, soovituslik vestlus 7. juulil kell 10, 11, 13 või 14 (endale sobival täistunnil) kutse
Tekstiilkäsitöö120 EKAPmittestatsionaarne2 amotivatsioonikiri, vestlus 7. juulil 2020 (täpse aja kokkuleppimiseks võtame ühendust)kutse
KESKHARIDUSE BAASIL
5. taseme kutseõpe
ÕppekavaÕppekava mahtÕppevormÕppeaegVastuvõtutingimused
Keskkonnakaitse140 EKAPstatsionaarne koolipõhine2,5 avestlus 7. juulil 2020 kell 10.00-14.00 (endale sobival ajal)
mittestatsionaarne2,5 amotivatsioonikiri,
soovituslik vestlus 7. juulil kell 10, 11, 13 või 14 (endale sobival täistunnil)
MAARJA KÜLA ÕPPERÜHM
2. taseme kutseõpe
Õpinguid võivad alustada eelkutseõppe läbinud intellektipuudega inimesed, kes on lõpetanud põhikooli toimetulekukooli õppekava alusel.
ÕppekavaÕppekava mahtÕppevormÕppeaegVastuvõtutingimusedVäljund, kutse
Abiaednik120 EKAPstatsionaarne koolipõhine2 aEelkutseõppe perioodi* läbimine Maarja KülasAbiaednik, tase 2, osakutsed: istutaja, tase 2 aiakultuuride hooldaja, tase 2
* Eelkutseõppe periood: aiandusalane laager Maarja Külas toimub 6.–7. juulil või 3.–8. augustil 2020. Laagri jooksul hinnatakse kutsesobivust. Eelkutseõppe perioodil osalemiseks saata e-mail õpperühma õppejuhile Huko Laanojale, huko.laanoja@aianduskool.ee, tel. 5396 7369.