Vastuvõtu korraldus erialade kaupa

PÕHIHARIDUSE NÕUDETA

3. taseme kutseõpe

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtutingimused Väljund, märkused
Nooremaednik 60 EKAP statsionaarne – koolipõhine 1 a   kutse, õpilasele, kelle kodune keel on vene keel
Nooremaednik (HEV) 60 EKAP statsionaarne – koolipõhine 1 a   kutse

PÕHIHARIDUSE BAASIL

4. taseme kutsekeskharidusõpe

Õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid.

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtutingimused Väljund, märkused
Maastikuehitaja 180 EKAP statsionaarne – koolipõhine 3 a   kutse + keskharidus
Aednik 180 EKAP statsionaarne – koolipõhine 3 a   kutse + keskharidus
Florist 180 EKAP statsionaarne – koolipõhine 3 a   kutse + keskharidus

PÕHI- ja KESKHARIDUSE BAASIL

(vähemalt põhiharidus)

4. taseme kutseõpe 

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtutingimused Väljund, märkused  
Maastikuehitaja 120 EKAP statsionaarne – koolipõhine 2 a   kutse  
                                              mittestatsionaarne 2,5 a motivatsioonikiri kutse  
Aednik 120 EKAP statsionaarne – koolipõhine 2 a   kutse
mittestatsionaarne 2 a motivatsioonikiri kutse
Florist 120 EKAP statsionaarne – koolipõhine 2 a   kutse  
  mittestatsionaarne 2 a motivatsioonikiri kutse  
           
Tekstiilkäsitöö 120 EKAP mittestatsionaarne 2 a motivatsioonikiri kutse

KESKHARIDUSE BAASIL

5. taseme kutseõpe

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtutingimused
Keskkonnakaitse 140 EKAP statsionaarne – koolipõhine 2,5 a  
  mittestatsionaarne 2,5 a motivatsioonikiri
Tekstiilkäsitööline                                      60 EKAP (pitstehnikas esemete valmistaja)  mittestatsionaarne 1 a portfoolio

MAARJA KÜLA ÕPPERÜHM

2. taseme kutseõpe

Õpinguid võivad alustada eelkutseõppe läbinud intellektipuudega inimesed, kes on lõpetanud põhikooli toimetulekukooli õppekava alusel.

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtutingimused Väljund, kutse  
Abiaednik 120 EKAP statsionaarne – koolipõhine 2 a Eelkutseõppe perioodi* läbimine Maarja Külas Abiaednik, tase 2, osakutsed: istutaja, tase 2 aiakultuuride hooldaja, tase 2  
Kutsevalik 60 EKAP statsionaarne – koolipõhine 1 a      
* Eelkutseõppe periood: aiandusalane laager Maarja Külas toimub 15. – 17. juulil või 05. – 07. augustil 2019. Laagri jooksul hinnatakse kutsesobivust. Eelkutseõppe perioodil osalemiseks saata e-mail õpperühma õppejuhile Huko Laanojale, huko.laanoja@aianduskool.ee, tel. 5396 7369.