Vastuvõtu korraldus erialade kaupa

PÕHIHARIDUSE NÕUDETA

3. taseme kutseõpe

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtutingimused Väljund, märkused
Nooremaednik 60 EKAP statsionaarne koolipõhine 1a vestlus 22.08              9.00 -14.00 kutse, õpilasele, kelle kodune keel on vene keel
Nooremaednik 60 EKAP statsionaarne koolipõhine 1a kutse

PÕHIHARIDUSE BAASIL

4. taseme kutsekeskharidusõpe

Õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid.

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtutingimused Väljund, märkused
Maastikuehitaja 180 EKAP statsionaarne koolipõhine 3a vestlus 22.08              9.00 – 14.00 kutse + keskharidus
Aednik 180 EKAP statsionaarne koolipõhine 3a vestlus 22.08               9.00 – 14.00 kutse + keskharidus
Florist 180 EKAP statsionaarne koolipõhine 3a vestlus 22.08             9.00- 14.00 kutse + keskharidus

PÕHI- ja KESKHARIDUSE BAASIL

(vähemalt põhiharidus)

4. taseme kutseõpe 

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtutingimused Väljund, märkused
Maastikuehitaja 120 EKAP statsionaarne koolipõhine 2a vestlus 22.08              9.00 – 14.00 kutse
                                     150 EKAP mittestatsionaarne 2,5 a motivatsioonikiri kutse
Aednik 120 EKAP statsionaarne koolipõhine 2a vestlus  22.08             9.00 – 14.00 kutse
mittestatsionaarne 2a motivatsioonikiri kutse
Florist 120 EKAP statsionaarne koolipõhine 2a vestlus  22.08       9.00 – 14.00 kutse
statsionaarne koolipõhine 2a õppetöö toimub Tallinnas, vestlus kutse
mittestatsionaarne 2a vastuvõtt on lõppenud kutse
Tekstiilkäsitöö 120 EKAP mittestatsionaarne 2a motivatsioonikiri,    4-5 näidistööd, vestlus 22.08 kokkuleppel kutse

KESKHARIDUSE BAASIL

5. taseme kutseõpe

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtutingimused
Keskkonnakaitse 140 EKAP statsionaarne koolipõhine 2,5 a vestlus  22.08             9.00 – 14.00
mittestatsionaarne 2,5 a motivatsioonikiri

MAARJA KÜLA ÕPPERÜHM

2. taseme kutseõpe

Õpinguid võivad alustada eelkutseõppe läbinud intellektipuudega inimesed, kes on lõpetanud põhikooli toimetulekukooli õppekava alusel.

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtutingimused Väljund, kutse
Abiaednik 120 EKAP statsionaarne koolipõhine 2a Eelkutseõppe perioodi* läbimine Maarja Külas Abiaednik, tase 2, osakutsed: istutaja, tase 2 aiakultuuride hooldaja, tase 2
* Eelkutseõppe periood: 4-päevane aiandusalane laager Maarja Külas perioodil  02.–05. juulil ja 23.–26. juuli 2018. Laagri jooksul hinnatakse kutsesobivust. Eelkutseõppe perioodil osalemiseks saata e-mail õpperühma õppejuhile Huko Laanojale, huko.laanoja@aianduskool.ee, tel. 5396 7369.