Vastuvõtu korraldus erialade kaupa

PÕHIHARIDUSE NÕUDETA

3. taseme kutseõpe

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtutingimused Väljund, märkused
Nooremaednik 60 EKAP statsionaarne koolipõhine 1 a   kutse, õpilasele, kelle kodune keel on vene keel
Nooremaednik 60 EKAP statsionaarne koolipõhine 1 a   kutse

PÕHIHARIDUSE BAASIL

4. taseme kutsekeskharidusõpe

Õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid.

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtutingimused Väljund, märkused
Maastikuehitaja 180 EKAP statsionaarne koolipõhine 3 a   kutse + keskharidus
Aednik 180 EKAP statsionaarne koolipõhine 3 a   kutse + keskharidus
Florist 180 EKAP statsionaarne koolipõhine 3 a   kutse + keskharidus

PÕHI- ja KESKHARIDUSE BAASIL

(vähemalt põhiharidus)

4. taseme kutseõpe 

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtutingimused Väljund, märkused
Maastikuehitaja 120 EKAP statsionaarne koolipõhine 2 a   kutse
                                              mittestatsionaarne 2,5 a motivatsioonikiri           kutse
Aednik 120 EKAP statsionaarne koolipõhine 2 a   kutse
  mittestatsionaarne 2 a motivatsioonikiri kutse
Florist 120 EKAP statsionaarne koolipõhine 2 a   kutse
  mittestatsionaarne 2 a motivatsioonikiri kutse
         
Tekstiilkäsitöö 120 EKAP mittestatsionaarne 2 a   kutse

KESKHARIDUSE BAASIL

5. taseme kutseõpe

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtutingimused
Keskkonnakaitse 140 EKAP statsionaarne koolipõhine 2,5 a  
  mittestatsionaarne 2,5 a      motivatsioonikiri

MAARJA KÜLA ÕPPERÜHM

2. taseme kutseõpe

Õpinguid võivad alustada eelkutseõppe läbinud intellektipuudega inimesed, kes on lõpetanud põhikooli toimetulekukooli õppekava alusel.

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtutingimused Väljund, kutse
Abiaednik 120 EKAP statsionaarne koolipõhine 2 a Eelkutseõppe perioodi* läbimine Maarja Külas Abiaednik, tase 2, osakutsed: istutaja, tase 2 aiakultuuride hooldaja, tase 2
* Eelkutseõppe periood: aiandusalane laager Maarja Külas toimub 15. – 17. juulil või 05. – 07. augustil 2019. Laagri jooksul hinnatakse kutsesobivust. Eelkutseõppe perioodil osalemiseks saata e-mail õpperühma õppejuhile Huko Laanojale, huko.laanoja@aianduskool.ee, tel. 5396 7369.