Dokumentide esitamine

Dokumentide vastuvõtt statsionaarse õppe keskonnakaitse erialale 2018/2019 õppeaastaks jätkub 10. oktoobrini 2018 ka.

♦ Statsionaarsesse õppesse

 • haridustaset tõendava dokumendi koopia
 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine
 • 4 fotot (3×4 cm) paberkandjal
 • vanema või hooldaja kirjalik nõusolek (doc)  alaealise õppima asumiseks
 • vormikohane avaldus  koolipõhine õpe (doc)

♦ Mittestatsionaarsesse õppesse

 • motivatsioonikiri (kuni ühel A4 leheküljel)
 • haridustaset tõendava dokumendi koopia
 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • 2 fotot (3×4 cm)  paberkandjal
 • vormikohane avaldus (doc)
 • soovi korral sektori tööandja toetuskiri

♦ Maarja küla õpperühma vastuvõtt

Dokumendid võib esitada:

 1. Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS) kaudu
 2. E-posti aadressil vastuvott@aianduskool.ee
 3. Tavapostiga aadressil Räpina Aianduskool, Pargi 32  Räpina 64505 Põlvamaa.

Dokumentide vastuvõtt kohapeal E-R kell 9.00-15.00 (kab 237).

< Tagasi vastuvõtu lehele