Koduaia kujundamine 12.mai 2015 H: 110€

KODUAIA KUJUNDAMINE

Aeg:  12.mai- 01.juuni 2015 kell 9.00
Kursus toimub kolmel õppepäeval:T-12.05.; E-25.05.; E01.06.2015
Maht: 20 tundi
Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Hind: 110€
Õppejõud: Reti Randoja-Muts

Õppekava koostamise alus:  Riiklik aianduse eriala õppekava, Räpina Aianduskooli maastikuehituse eriala õppekava

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Sihtgrupp – Kursus on mõeldud inimestele, kes soovivad  kujundada koduaeda või väikeaeda arvestades klassikaliste kujundamise põhimõtete- ja Eesti oludes vastupidavamate liikide ning sortidega.

Õppe tingimused – Kujunduseskiis kuni 1000 m2 aiaruumi kohta valmib eeldusel, et õpilasel on omal kulul koolituse tarbeks koopiakeskuses suurendatud kujundatava aia asendiplaan mõõtkavasse M 1:100-le ning teeb kaasa tundides antud 2 iseseisva töö ülesannet.

Eesmärk: Kursuse läbimisel on osalejal omandatud oskus koduaia põhimõttelise kujundamise kohta oma aia näite varal

Õppeväljundid:

Kursuse läbinu oskab :
-Inventeerida kujundatavat väikeaeda
-koguda ja kinnistuplaanile kanda kujundamise lähteülesanne
-jagada väikeaeda erineva otstarbega tsoonideks
-valida sobivaima kujundusteema teede, platside ja istutusalade kujundamiseks
-valida ilutaimi ja neid omavahel istutusmustrisse sobitada vastavalt kompositsiooni- ja värvusõpetusele ning asukohatingimustele
-kujundada juhendamisel toimiva ja esteetiliselt nauditava väikeaia eskiisi

Kursuse läbiviija ja kvalifikatsioon:
Reti Randoja- Muts, Räpina Aianduskooli aia- ja  maastikukujunduse erialaõpetaja