Vähetuntud käsitöötehnikad toodete valmistamiseks

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

NB! Kursus täitunud. Registreerumine lõppenud.

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Aeg: 04.02.-01.04.017
Koolituspäevad:L04.veebr.; 18.veebr.;11.märts, 01.aprill 2017 kell 9.00
Maht: 40 tundi
Sihtgrupp: Eelisjärjekorras saavad kursusel osaleda erialase hariduseta, keskhariduseta või aegunud oskustega  Eesti elanikud vanuses 50+
Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

RKT ÕK Vähetuntud käsitöötehnikad toodete valmistamiseks – koopia